Kriminalomsorgsdirektoratet publiserer jevnlig oppdaterte nøkkeltall for etaten.