Oppdaterte nøkkeltall fra kriminalomsorgen for mai 2021 kan du lese her.