Kriminalomsorgsdirektoratet publiserer hver måned oppdaterte nøkkeltall for straffegjennomføring i fengsel og i samfunnet.

Nøkkeltall publisert 14. mars 2022 (lenke til kriminalomsorgens presserom hos NTB)