Brukerrådet skal representere bredden av erfaring med kriminalomsorgen, dvs. tidligere straffedømte, ofre for kriminalitet og pårørende. Rådet består av representanter fra WayBack, Nettverk etter soning (Røde Kors), For Fangers pårørende (FFP), Stine Sofies stiftelse, RIO, FRI (Drammen), Røverradion samt representanter fra KDI. 

- Bakgrunnen for nyetableringen er at jeg ønsker et brukerråd som kan gi meg innspill om hvordan vi kan forbedre og kvalitetsutvikle kriminalomsorgens samfunnsoppdrag, sier Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet

Onsdag 20. april møttes en engasjert gruppe representanter til rådets første møte. Det er planlagt gjennomført 4 møter i året. 

Johan Lothe fra WayBack ble enstemmig valgt som leder av brukerrådet. 
- Jeg er stolt av å bli valgt som leder av dette viktige arbeidet. Dette er en merkedag for meg, sa Lothe. 

Jenny Kjønnås  fra RIO ble valgt til nestleder. Representanter til arbeidsutvalget ble Hanna Hamsund (FFP), Jenny Kjønnås (RIO) og Heidi Bottolfs (KDI).

Brukerrådets formål er å:

  • Arbeide for at kriminalomsorgen legger til rette for at lovbrytere skal endre sitt kriminelle handlingsmønster. 
  • Bidra til at kriminalomsorgens tiltak og tilbud har god kvalitet
  • Bidra til god medvirkning fra bruker-, offer-, og pårørendeorganisasjoner. 
  • Bidra til at brukerkompetansen blir benyttet som grunnlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av kriminalomsorgens samfunnsoppdrag.

Brukerrådets rolle er å være:

  • Et rådgivende organ for Kriminalomsorgsdirektoratet og drøftingsarena for strategisk viktige saker for virksomheten. 
  • Et forum for tilbakemelding fra brukere om erfaringer innenfor kriminalomsorgens ansvarsområde.
  • Et samarbeidsforum mellom Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) og brukerorganisasjonene hvor sistnevnte kan fremme strategisk viktige saker.

Direktøren for Kriminalomsorgsdirektoratet deltar i utvalgets møter. I tillegg møter øvrige direktører/ledere fra sentralt, regionalt og lokalt nivå. I tillegg kan representanter for forvaltningssamarbeidspartnere inviteres, avhengig av om sakene er relevante for gjennomføring av deres virksomhetsområde.