En eventuell streik  i fronbindelse med lønnsoppgjøret vil iverksettes torsdag 27. mai 2021 kl. 06.00.

KDI har etablert samarbeid med regionene/Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og partene sentralt i kriminalomsorgen, og har god dialog om uttaket og eventuelle konsekvenser for driften.

Regionene/KRUS/KDI samarbeider med de regionale/lokale parter for å avklare eventuelle spørsmål i forbindelse med streiken.

Arbeidsgiver gjør fortløpende vurderinger av om det er behov for å søke dispensasjon for en eller flere av de ansatte som er varslet tatt ut i streik. Så langt er det ikke planer om å søke dispensasjon.

I fase 2 kan ansatte i andre deler av virksomheten bli tatt ut, og vi vil da komme tilbake med mer informasjon.