Kor møter den dømde opp?

Den dømde møter i Molde på adresse: Romsdals. 1, 3. etg., Molde

Kva for programverksemd driv kontoret?

Møre og Romsdal friomsorgskontor tilbyr programmene En-til-en og Aggression Replacement Training (ART).

Anna innhald som er spesifikt for det einskilde kontor