Kor møter den dømde opp?

Den domfelte møter i Ålesund på adresse: Kirkegt. 2, 3. etg., Ålesund