Minnesmerke på Berg fengsel for norske krigsfanger

Den eneste krigsleiren i Norge som ble drevet kun av nordmenn lå der Berg fengsel er i dag, og i dag fikk Berg sitt minnesmerke over de grufulle hendelsene.
Bergersen minnesmerke Berg fengsel okt
Berg fengsel representerer en dyster del av norsk krigshistorie. På Berg lå den eneste norske konsentrasjonsleiren som var drevet av nordmenn og som ble administrert av det norske politidepartementet.

Quislings hønsegård

Leiren ble kalt «Quislings hønsegård». 17. mai 1942 var det noen motstandsmenn som brukte en hønsering i som markering på motstand, på lik linje med binders eller topplue. Qusling reagerte ved å si at han skulle ta konsekvensen av dette – han skulle etablere en hønsegård utenfor Tønsberg.

Her på Berg samlet det norske Statspolitiet flertallet av de mannlige jødene som ble arrestert og transportert til Osloområdet fra andre kanter av landet. Til sammen 336 jøder satt på Berg, de fleste ble deportert til Tyskland – bare sju av disse overlevde. I tillegg til jødene satt det norske motstandsfolk på Berg. Den ble planlagt for 3000 fanger, men ble aldri ferdig.

Avduking av minnesmerke

Statssekretær Kristin Bergersen avduket i dag et minnesmerke over de grufulle hendelsene som skjedde på Berg under krigen.

 -  Vi må huske, lære og sørge for at historien ikke gjentar seg. Derfor er det viktig for meg på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet å være med og markere et minnesmerke som dette, sa Bergersen.

I tillegg takket hun de ildsjelene ved Berg fengsel som har jobbet for å få på plass et minnesmerke.