FFP Ung

FFP Ung FFP (Foreningen for fangers pårørende) er et tilbud for barn og unge som har et familiemedlem eller en annen de kjenner som er i fengsel. Det er mange barn som opplever dette. Det er derfor viktig å vite at du ikke er alene om å være i en slik situasjon.

Mer informasjon finner du på nettsidene til FFP Ung

Postadresse: Postboks 6710 St.Olavs plass, 0130 Oslo
Besøksadresse: Nordahl Brunsgt. 5, 2. etg. Oslo

RING OSS på telefon : 97 96 61 99 / 22 11 41 30
E-post: ung@ffp.no

Barneombudet:

Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og å følge med i utviklingen av barns oppvekstkår. På Barneombudets sider kan du finne mye nyttig informasjon. Følg linken under.

Link til Barneombudets sider: www.barneombudet.no/

På sidene finner du også FNs avtale om barnets rettigheter. Den skal passe på at barn har det trygt og at de har rettigheter selv om de ikke bor sammen med begge foreldrene. Det er Barneombudets oppgave å passe på at barn har de rettighetene de har krav på. De fleste land i verden har skrevet under på denne avtalen.

Postadresse: Postboks 8889 Youngstorget, 0028 OSLO
Besøksadresse: Karl Johans gate 7, 0154 Oslo (inngang fra Dronningens gate)
Tlf: 22 99 39 50
E-post: post@barneombudet.no