Regiondirektøren er budsjett- og resultatansvarlig for alle enheter i sin region. Regiondirektøren rapporterer til direktøren for Kriminalomsorgsdirektoratet og inngår i direktørens etatsledergruppe. 

Se alle ledige stillinger i kriminalomsorgen