Kriminalomsorgsdirektoratet

Besøksadresse: Solheimsgata 21, 2000 Lillestrøm
Postboks 694, 4302 SANDNES
Direkte post: Postboks 344, 2001 LILLESTRØM
Fakturaadresse: DFØ fakturamottak, postboks 4721, 7468 TRONDHEIM

Telefonnummer: 404 38 800  
Faxnummer: 404 38 801
E-post: postmottak-8005@kriminalomsorg.no

Åpningstid:
15. september - 14. mai: 08.00 - 15.45.
15. mai - 14. september: 08.00 - 15.00

Kriminalomsorgens IT-tjeneste (tidligere kalt KITT) er nå en del av Kriminalomsorgsdirektoratet, men avdelingen i Horten består. Adressen hit er som over, bortsett fra besøksadressen: Langgt. 2-6, 3187 Horten. Brukersenteret i Horten har telefonnummer: 33 08 43 00.

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har det øverste faglige og administrative ansvaret for kriminalomsorgen.

Direktøren i KDI er øverste leder i etaten, som består av direktoratet, fem regionadministrasjoner, lokale fengsler og friomsorgskontor, og Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS). Etaten har om lag 4 800 årsverk, og forvalter et budsjett på omtrent 5 mrd. kroner. Justis- og beredskapsdepartementet er overordnet Kriminalomsorgsdirektoratet.

Direktoratet er organisert i seks avdelinger og to stabsfunksjoner:
Avdeling for innhold og kapasitet, avdeling for regelverk og sikkerhet, avdeling for budsjett og styring, avdeling for bygg og økonomi, HR-avdelingen, IKT-avdelingen, internasjonal stab og kommunikasjonsstaben.

Direktør: Lise Sannerud