Det arbeides imidlertid med å levere flere digitale tjenester, og innen utgangen av mai 2023 vil det også bli mulig å søke om straffegjennomføring med elektronisk kontroll (fotlenke) via portalen. 

Du bruker Bank-ID-en din for å logge på selvbetjeningsløsningen.