Vi er til stede med informasjonsstand, i tillegg til at de to toppsjefene i Kriminalomsorgsdirektoratet, direktør Lise Sannerud og assisterende direktør Jan-Erik Sandlie, skal delta i debatter, seminarer og samtaler. Kriminalomsorgen stiller også med egen kaffevogn.

Informasjonsstand

Kriminalomsorgen vil ha stand på Kanalplassen 42, som vil være betjent med representanter for Agder fengsel, Agder friomsorgskontor, Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter KRUS og tidvis av toppsjefer fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Kom innom dersom du har spørsmål eller synspunkter på for eksempel fengselsbetjentutdanningen eller de forskjellige straffegjennomføringsformene.

straffekaffe500px
Vogna til Straffekaffe

Kaffevogn

Kaffevognen tilhører «Straffekaffe» i Bjørgvin fengsel utenfor Bergen.

Kaffen er brent, kvernet og pakket av innsatte i samarbeid med ansatte i fengselet.

I tillegg til å produsere smakfull kaffe, handler det om å gi innsatte relevant arbeidstrening og opplæring i soningstiden slik at mulighetene for å få jobb og leve et liv uten kriminalitet etter soning øker.

Under Arendalsuka vil kaffevogna stå plassert langs vannet på Langbryggen, rett ved Røde Kors-huset.

Deltakelse i debatter, seminarer og samtaler

Direktør Lise Sannerud vil delta på følgende arrangementer: 
I HVILKEN GRAD KAN OG BØR ARBEIDSLIVET TILPASSE SEG MENNESKER?
Tirsdag 17/8 2021 15:00 - 17:30
Arrangør: AS3 Norge
Sted: Haralds pub
Mer informasjon om arrangementet

FRIVILLIGHETENS ÅR 2022 - HVA SKJER?
Onsdag 18/8 2021 10:30 - 11:30
Arrangør: Frivillighet Norge/Frivillighetens år 2022
Sted: Frivillighetsscenen – jubileumsscene
Mer informasjon om arrangementet

SKAPER VI MENNESKEVERD?
Onsdag 18/8 2021 13:15 - 14:00 
Arrangør: ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Røde Kors, FN-sambandet
Sted: Arendal kultur- og rådhus, bystyresalen
Mer informasjon om arrangementet 

Assisterende direktør Jan-Erik Sandlie vil delta på følgende arrangementer:
NARKOTIKA OG GJENGKRIMINALITET - HVA ER SAMMENHENGEN MELLOM NARKOTIKA OG GJENGKRIMINALITET? HVA KAN VI GJØRE FOR Å MOTVIRKE BEGGE DELER?  
Mandag: 16/8 kl. 18:00 - 20:00
Arrangør: Forbundet Mot Rusgift
Sted: Tyrili Arena Arendal
Mer informasjon om arrangementet

EXIT - UT AV KRIMINELLE GJENGER OG DESTRUKTIVE MILJØER
Tirsdag 17/8 2021 15:00 - 16:00
Arrangør: KFUK-KFUM Forandringshuset - Avhopperprosjektet
Sted: Kirkens Bymisjon
Mer informasjon om arrangementet