Kriminalomsorgen Innlandet avdeling høy sikkerhet utenlandske innsatte ligger i Kongsvinger kommune. Fengselet er lokalisert på Vardåsen og har 69 plasser for menn. Fengselet har også en lokasjon i Kongsvinger sentrum med 20 plasser for kvinner. Disse kvinneplassene er midertidig gjort om til plasser for menn - både norske og utenlandske - som soner på lavere sikkerhet. Lokasjonen har fått navnet Kriminalomsorgen Innlandet avdeling lav sikkerhet, Kongsvinger sentrum

Fengselet ble etablert som en egen avdeling for utenlandske innsatte fra desember 2012, og skal være en avdeling for utenlandske innsatte som er forventet uttransportert etter endt soning eller som skal soningsoverføres til hjemland.

Tilbudet til de innsatte skal være tilpasset målgruppen og av samme kvalitet som ved øvrige norske fengsler.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Kommer du med bil - så følg skilting fra riksvei 2 til Kongsvinger fengsel.
Kommer du med buss - så gå av bussen ved Coop Extra på Øvre Langelandsvei. (ca 1 km å gå)
Det er ikke tillatt å medbringe privatbil inn på fengselsområdet.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Du skal møte på den adressen som er angitt på din innkalling, og til angitt tidspunkt. For å kontrollere at du er riktig person er det viktig at du bringer med deg: 

 • Soningsinnkallingen 
 • Godkjent legitimasjon

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Den domfelte kan ha med seg klær og det aller nødvendigste av toalettartikler. Mat og drikke får man ikke ta med inn. Det er også lov å ta med seg lesestoff. Private armbåndsur tillates ikke benyttet i fengselet. Det kan også være smart å ta med kontanter som vil bli satt på konto, slik at du får benyttet deg av førstegangshandlingen. Det vil si at du har mulighet til å kjøpe butikkvarer av et begrenset sortiment av dine private penger den første uken du soner. Det er ønskelig at du tar med deg bankbrikke, da det ikke er mulig å bruke mobiltelefon - og dermed heller ikke mulig å bruke bank-ID på mobil - under soning.  

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Den domfelte får utlevert sengetøy, håndklær, bestikk og termos. Fengselet holder de nødvendigste toalettartikler. Private klær o.l. utleveres etter at dette er kontrollert og registrert.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Den innsatte vil bli registrert i mottagelsen når han møter til soning. I løpet av de første dagene registreres alle effekter som den innsatte har med seg. Effektene vil også bli undersøkt med narkotikahund. Etter registrering vil den innsatte bli tildelt celle, og det er vanlig at man starter på dobbelcelle. På avdelingen vil vedkommende få mer informasjon om soningen og hvilke tilbud og muligheter vi har ved fengslet. Kontaktbetjent blir tildelt for alle innsatte. Det er ulike sysselsettingstilbud ved fengslet. 

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Det er handling hver uke. En lokal butikk leverer varene. Det er lov å handle for inntil 1000,- kroner hver uke. 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
På avdeling med høyt sikkerhetsnivå er hovedregelen at innsatte kan ringe privatsamtaler i inntil 20 minutter pr. uke. Samtalen vil bli avlyttet. Det opprettes en egen ringekonto for hver innsatt og innsatte betaler for dette selv. På lavt sikkerhetsnivå har innsatte ubegrenset med ringetid. 

Hva kan den enkelte ha av private gjenstander på cellen?
Det tillates maksimalt antall private klær og sko i henhold til følgende:
 • 3 stk jakker
 • 3 stk bukser
 • 6 skjorter/gensere
 • 10 stk truser
 • 10 stk sokker
 • 2 stk treningssett
 • 3 par sko/støvler
 • 1 par slippers
 • 2 stk shorts
 • 2 stk belter
 • 2 stk luer/caps
 • 2 stk hansker/votter
 • 1 stk skjerf
 • 2 stk longs
 • lese/databriller etter behov.
 • arbeidstøy og fritidstøy utleveres etter behov.
Av verdigjenstander kan medtas følgende:
 • 1 stk glatt ring
 • 1 stk halskjede med anheng maks 70 g eller armbånd maksimalt 30 g
 • 1 stk ørepynt eller 1 stk piercing maksimalt 5 g
 • 1 par solbriller
Det tillates ikke verdigjenstander som samlet overstiger kr 10.000 eller som isolert sett har en verdi over kr 5000. Gjenstander til hobby fritidsbruk skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Videregående skole legger til rette for ulike utdanningstilbud for innsatte. Tilbudet er variert og tilpasses individuelle behov. Skolen holder også forskjellige kurs av kortere varighet. Det gis kompetansebevis ved endt kurs. Skolen utarbeider individuelle læreplaner og samarbeider med andre videregående skoler om avlegging av eksamen. Eksamen gjennomføres i samarbeid med skolens lærere. Det gis også opplæring i data for de som ønsker det. 
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Det er et variert arbeids- og skoletilbud ved fengselet, og man tilstreber at flest mulig skal ha en form for sysselsetting. Arbeidsdriften har ett nært samarbeid med skolen.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
De innsatte kan drive med ulike former for aktiviteter i fellesskapstiden. Man kan også benytte tiden til å trene, eller å lage seg sin egen mat. Fengselet har også et bibliotek.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Innsatte kan etter straffegjennomføringsloven §31 motta besøk i fengselet. For å kunne komme på besøk, så må innsatte ønske besøk av deg og har ført deg opp på sin besøksliste som 1 av 4 besøkende (nærmeste familie teller som 1 person).

Det er innsatte som er ansvarlige for å sende ut søknadsskjemaer i posten og de får tilgang til skjemaet ved oppmøte til soning og under soning. Skjemaet regnes som en personlig invitasjon til den besøkende. 

Den ferdig utfylte søknaden sendes til: Kriminalomsorgen Innlandet, Dokumentsenteret, PB 694, 4305 Sandnes.

Besøkende vil bli sjekket opp mot politiets strafferegister. Er alle kriteriene for besøk oppfylt, så behandles søknaden fortløpende og svar blir sendt til deg i posten.

Har du mottatt en godkjent besøkstillatelse i posten, kan du avtale besøkstid pr telefon til avdelingen innsatte sitter på. Ved ankomst til fengselet må godkjent legitimasjon og besøkstillatelse fremvises.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Besøksbestilling gjøres på telefon 62 88 84 50 lørdag og søndag 10.00 - 13.00. 

Besøkstider 
Fredag: 16.30 til 17.30 eller 17.45 til 18.45
Lørdag: 10.30 til 11.30 eller 11.45 til 12.45, 16.45 til 17.45 eller 18.00 til 19.00
Søndag:10.30 til 11.30 eller 11.45 til 12.45, 16.45 til 17.45 eller 18.00 til 19.00

Hva kan den besøkende ha med seg?
Ved høy sikkerhet kan næringsmidler (som for eksempel mat og godterier ikke medbringes. Gjenstander til innsatte må sendes inn via posten. Det er tillatt å medbringe inntil 5 ukeblader og/eller aviser til den innsatte. Vi gjør oppmerksom på at tidsskrifter skal være etter "Narvesen-standard".

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det er tilrettelagt med leker på besøksrommene, i tillegg har vi en besøkshage på høy sikkerhet som innsatte kan ta med seg sine barn og andre pårørende ut i. Kongsvinger fengsel har egen barneansvarlig.