I forbindelse med innslaget har NRK besøkt Drammen fengsel, hvor de snakket med fengselsleder Runar Jenserud og en innsatt. Lise Sannerud, direktør for Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) er også intervjuet i saken.