I menyen finner du adresser og telefonnummer til kriminalomsorgens ulike enheter, regioner og forvaltning.

Kontakt regionskontoret du sokner til dersom du er domfelt og har spørsmål om din sak. Det er regionene som håndterer blant annet innkalling til gjennomføring av straff, utsettelse av straffegjennomføring og søknad om soning med fotlenke. 

Kontakt det enkelte fengsel dersom du har spørsmål om besøk til innsatte.

Kontakt det det friomsorgskontoret du sokner til dersom du har spørsmål om straffegjennomføring i samfunnet.