Mobil Versjon

Innlandet: Kriminalomsorgen Innlandet, avd. Kongsvinger

Krimnalomsorgen region øst

Kongsvinger fengsel

Kongsvinger fengsel ligger i Kongsvinger kommune og er en enhet med høyt og lavt sikkerhetsnivå. Fengselet har totalt 5 avdelinger lokalisert til Vardåsen og 1 avdeling i Kongsvinger sentrum. Vardåsen ble tatt i bruk i 2002 med 40 plasser og ble senere utbygget i 2003, 2005 og 2016. Den gamle delen i sentrum er fra 1864 og har 20 plasser med høyt sikkerhetsnivå for kvinner (lagt om til kvinneavdeling i januar 2017). Fengselet har i dag 137 ordinære soningsplasser + 3 dubleringsplasser.

Kongsvinger fengsel ble etablert som en egen fengselsavdeling for utenlandske innsatte fra desember 2012. Kongsvinger fengsel skal være en anstalt for utenlandske innsatte som er forventet uttransportert etter endt soning eller som skal soningsoverføres til hjemland. Tilbudet til de innsatte skal være tilpasset målgruppen og av samme kvalitet som ved øvrige norske fengsler.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Kommer du med bil - så følg skilting fra riksvei 2 til Kongsvinger fengsel.
Kommer du med buss - så gå av bussen ved Coop Extra på Øvre Langelandsvei. (ca 1 km å gå)

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Du skal møte på den adressen som er angitt på din innkalling, og til angitt tidspunkt. Gyldig legitimasjon skal fremvises, og du må ikke være påvirket av noen form for rusmidler. Innsatte har ikke lov til å benytte mobiltelefon eller annen privat kommunikasjon i fengslet.

Ettersom Kongsvinger fengsel består av avdelinger med både høy og lav sikkerhet vil det være forskjellige regler som kan være av betydning for deg. Her er en oversikt over hva du kan medbringe til soning.
For å kontrollere at du er riktig person er det viktig at du bringer med deg:
  • Soningsinnkallingen
  • Godkjent legitimasjon
    Det kan også være smart å ta med kontanter som vil bli satt på konto, slik at du får benyttet deg av førstegangshandlingen. Det vil si at du har mulighet til å kjøpe butikkvarer av et begrenset sortiment av dine private penger den første uken du soner.
Hva KAN den domfelte ha med seg?
Domfelte kan medbringe klær, toalettsaker og andre nødvendige ting. Bøker og blader kan medbringes.
Medbrakte medisiner får ikke innsatte med inn i fengselet. All medisinering foregår via fengselets helseavdeling.
 
Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Innsatte får utlevert nødvendige ting som undertøy og andre nødvendige klær fra sin egne effekter inntil alt er undersøkt med narkotikahund. Det blir også utlevert toalettartartikler.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Uansett om du møter selv eller blir transportert av politiet må du gjennom en registreringsprosedyre. Her registreres dine personalia, visitering, og tillegg vil alle medbrakte effekter bli registrert og fordelt til effektlager for narkotikakontroll. Medbrakte effekter vil ikke bli delt ut før kontroll av narkohund er foretatt.

Du vil få informasjon om anstalten, hvilke muligheter du har og hvilke plikter du har.
Dagsrutiner og regler blir gjennomgått, og du får informasjon om hva slags konsekvenser eventuelle brudd vil medføre
 
Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Det gis anledning til å handle kolonialvarer en gang i uken. Alle innsatte kan handle for opptil kr 500,- av opptjente arbeidspenger pr. uke. Innsatte på lavere sikkerhet får i tillegg bruke private penger til innkjøp.
Private penger som finnes på innsattes privatkonto kan ikke benyttes med unntak av telekort. Annen handling utenom kolonialvarer skal søkes om til førstebetjent/avdelingsleder. Dette gjelder klær, elektriske artikler, musikk, hobby og fritid
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte ved avdelinger med høy sikkerhet har anledning til å ringe i inntil 20 minutter pr. uke.
Innsatte ved avdeling med lav sikkerhet kan benytte telefonbokser fritt i tiden etter arbeidstid (15.00 - 20.15).
Det er ikke mulig å ringe inn til telefonboksene. Telefonsamtaler innsatte foretar i Kongsvinger fengsel kan bli avlyttet av tjenestemenn.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Det tillates maksimalt antall private klær og sko i henhold til følgende: 3 stk jakker, 3 stk bukser, 6 skjorter/gensere, 10 stk truser, 10 stk sokker, 2 stk treningssett, 3 par sko/støvler, 1 par slippers, 2 stk shorts, 2 stk belter, 2 stk luer/caps, 2 stk hansker/votter, 1 stk skjerf, 2 stk longs, lese/databriller etter behov. Arbeidstøy og fritidstøy utleveres etter behov.
Av verdigjenstander kan medtas følgende: 1 stk ordinært armbåndsur, 1 stk glatt ring, 1 stk halskjede med anheng maks 70 g eller armbånd maksimalt 30 g, 1 stk ørepynt eller 1 stk piercing maksimalt 5 g, 1 par solbriller. Det tillates ikke verdigjenstander som overstiger kr 10000 eller som isolert sett har en verdi over kr 5000.
Gjenstander til hobby fritidsbruk skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skole og arbeidsdriften har et tilbud som er tilpasset utenlandske innsatte.
Skoleavdelingen administreres av Skarnes videregående skole og skolen kan tilby:
Individuell hjelp og rådgivning innen skole og utdanning både under soning og eventuell fremtidig utdanning. Hjelp til å fullføre ungdomsskole eller videregående skole.
Kortvarige praktiske kurs. Almennfaglige kurs. Realkompetansevurdering. Hjelp til å få avlagt fagprøver. Hjelp til start på omskolering. Hjelp til søknader på høyskole og universitet. Mulighet for nettbasert undervisning.
Kurs som tilbys: Kreative kunst og designfag, helse og sosial, reholdsoperatørfaget, hverdagsliv, personelig økonomi, datakurs, bygg og anleggsteknikk, varme arbeider og elektro.
Opplæringsloven regulerer hvem som har rett til utdanning og hvilken rett man har. Du har rett til vanlig videregående opplæring i tre år (eventuelt flere år hvis utdanningen varer lenger) i henhold til Opplæringsloven § 3-1. Gjør du et omvalg (bytter studieretning), har du rett til ett ekstra år. Du kan ta to "venteår" i løpet av opplæringen uten å miste retten. Du må bruke retten til videregående opplæring i løpet av en sammenhengende periode på fem år, eller seks år ved læretid. Du må bruke retten innen utløpet av det året du fyller 24 år.
Er du født før 1. januar 1978, og har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring, har du etter søknad rett til videregående opplæring (voksenrett). I opplæringsloven § 4A-1 heter det at de som trenger grunnskoleopplæring ar rett til slik opplæring. Minoritetsspråklige søkere må ha gyldig oppholdstillatelse og være ferdige med begynneropplæring i norsk.
Opplæringsloven § 5-1 fastslår retten til spesialundervisning:
"Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning."
I opplæringslovens § 4A -3, heter det:
”Voksne som har fullført grunnskole eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, har etter søknad rett til realkompetansevurdering. De som har slik rett, voksenrett, har også rett til realkompetansevurdering. Denne bestemmelsen gjelder for de som er født før 1. januar 1978 og som har lovlig opphold i Norge”.
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Arbeidsdriften ved Kongsvinger fengsel består av flere enheter. Deres formål er å kunne gi de innsatte ett positivt opphold med ett faglig innhold og arbeidstrening. Dette skal være ett bidrag til at den innsatte er bedre rustet til å klare seg i samfunnet etter løslatelsen. Alle produktene blir solgt i vårt utsalg ved fengselet, eller på bestilling. Se produktkatalogen.
Arbeidsdriften har et nært samarbeid med skolen slik at en del tilbud på skolen går inn i arbeidsdriften.
Tre
Vi har snekkerverksted hvor det produseres kjøkkeninnredninger, langbord, krakker, skap, møbel og baderomsinnredninger m.m. Dette blir hovedsaklig laget etter bestillinger fra kunde. Vi produserer også mindre produkter som dreide fat, kopper, kake-tiner, fuglekasser, gave-esker, lysestaker, dørstopper, impregnerte utebord m.m. Vi tar også imot bestillinger på produkter som kunden ønsker.

Tekstil og keramikk
Vi en avdeling med søm og vev. Vi har også et kjeramikkverksted der det støpes kopper med "logo" etter bestilling og andre kjeramikkgjenstander.
Skinn og lær
Produkter som de lager i skinnavdelingen er tobakkspunger, lommebøker, tasker, snusdåse, nøkkelringer og mye annet. Belter lages i forskjellige farger og størrelser, også med innpreging av ev. firmanavn/logo.
Metall
I vår mekaniske avdeling får de innsatte kjennskap til sveising og tilvirkning av metalliske materialer. Her blir det laget blomsteroppheng, lysestaker, griller i rustfritt stål, fakkelholder, spark, Ola – biler m.m.
 
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Fengslet har egen fritidsleder som vil være med på å planlegge aktiviteter for innsatte. I tillegg er fengselsbetjentene med på aktiviteter. Godt utstyrte treningsrom på både høy og lav sikkerhet.
På høy sikkerhet har vi et lite lokale som kan brukes til kino, teater o.l. Fengselet har i tillegg et godt utbygget bibliotek både på høy og lav sikkerhet.
På lav sikkerhet har innsatte mulighet for turer ut av fengselsområdet. Det arrangeres turer til fotballkamper på Gjemselund, fisketurer, fotballtreninger, skiturer og bærplukking.
 
Annet som er spesielt for fengslet
Kongsvinger fengsel har programmet: Brotts-brytet

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Før besøk innvilges må den innsatte ha et ønske om å få besøk av vedkommende, innsatte har selv ansvar for å formidle søknadsskjema til de han ønsker besøk av. Søknaden returneres deretter til innsatte, som skal gi søknadsskjema til fengselet. Søknaden må inneholde navn, adresse, fødselsdato og navn på den innsatte de ønsker å besøke. Fengselet foretar deretter en kontroll opp mot politiets databaser. Ut fra de opplysningene vi mottar blir søknaden godkjent eller avslått. Besøkstillatelse eller avslag sendes deretter søkeren.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Besøksbestilling gjøres på tlf 62 88 84 50 lørdag og søndag 10.00 - 13.00.

Besøkstider lav sikkerhet, åpen avdeling:
Fredag: 16.30 til 17.30 eller 17.45 til 18.45
Lørdag: 10.45 til 11.45 eller 12.00 til 13.00
Søndag: 10.45 til 11.45 eller 12.00 til 13.00

Besøkstider høy sikkerhet, avdeling A, B, F, G:
Fredag: 16.30 til 17.30 eller 17.45 til 18.45
Lørdag: 10.30 til 11.30 eller 11.45 til 12.45, 16.45 til 17.45 eller 18.00 til 19.00
Søndag:10.30 til 11.30 eller 11.45 til 12.45, 16.45 til 17.45 eller 18.00 til 19.00

Hva kan den besøkende ha med seg?
Næringsmidler som mat, godterier og lignende, kan kun nytes under besøket ved åpen avdeling. Ved lukket avdeling skal næringsmidler ikke medbringes.

Det er tillatt å medbringe inntil 5 ukeblader og/eller aviser til den innsatte. Vi gjør oppmerksom på at tidsskrifter skal være etter Narvesen sin standard.

Penger kan sendes pr.postanvisning til innsatte på kontonr: 7878.06.53654.
Merk anvisningen med innsattes navn.
 
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det er tilrettelagt med leker på besøksrommene, i tilegg har vi en besøkshage som innsatte kan ta med seg sine barn og andre pårørende ut i.

Kongsvinger fengsel har egen barneansvarlig.