Bilde: Fengselsleder Ole Jonny Rydland (t.v.) ønsker velkommen til Ullersmo.

Som Stortinget selv formulerer det: «Mesteparten av saksbehandlingen i Stortinget foregår i komiteene. Når Stortinget fatter vedtak, er det basert på forslag fra en av Stortingets faste komiteer».

På Lillestrøm fikk komiteen en innføring i kriminalomsorgens samfunnsoppdrag, virksomhet og organisasjon, og en orientering om virksomheten på KRUS som blant annet utdanner fengselsbetjenter og driver forskning. På Ullersmo var det en rundtur i fengselet med orientering om virksomheten og noen av utfordringene med å drive et fengsel. Komiteen så blant annet på en boavdeling, verkstedene, rusmestringsavdelingen og sikkerhetscellene.