Innsatte får kurs i personlig økonomi

Innsatte i Verdal fengsel får tilbud om kurs i personlig økonomi i regi av Røde Kors. Grunnleggende kunnskap om budsjett, sparing, bruk av banktjenester og boligøkonomi skal bidra til å forenkle veien tilbake til samfunnet. Dette er i tråd med tilbakeføringsgarantien.

N bok som leses

Røde Kors i Verdal jobber tett med Kriminalomsorgen for å kunne gi et bredt tilbud for de innsatte i Verdal fengsel. Årlig arrangeres det fire kurs i personlig økonomi. De innsatte har ved flere anledninger gitt uttrykk for at de savnet et kurs i personlig økonomi. Tilbakeføringskoordinator ved Verdal fengsel, Christine Wauger Børstad forteller at de tok dette opp med Røde Kors, og etter kort tid hadde de fått en løsning på plass.

Kurses av fagfolk

Røde Kors samarbeider med DNB, som allerede hadde et ferdig opplegg for kurs. DNB har primært bidratt med sin kompetanse innen bank og økonomi og Røde Kors har bidratt med sin kompetanse innenfor metodikk og pedagogikk. Målet for kurset er å gi en grunnleggende forståelse for personlig økonomi. Kurset er lagt på et relativt lavt nivå. Hovedfokus er at de innsatte skal kunne opparbeide seg et forhold til inntekter og utgifter. De vil blant annet lære seg å sette opp et budsjett.

En del av servicetorget

Økonomikurset er et av tilbudene som kommer inn under Verdal fengsels servicetorg. Servicetorget er tilgjengelige tjenester for de innsatte inne på fengselsområdet. NAV, bibliotektjenester, helsetjenester, tilgang til pc, frivillige fra Røde Kors og Konfliktråd er eksempler på andre tjenester de innsatte kan nyte godt av.