Fengselet ligger i Hamar kommune og har ordinær kapasitet på 31 plasser, med tre dobbeltceller. Fengselet har lavere sikkerhetsnivå. Ved avdelingen gjennomføres det soning av bot og dommer inntil 2 år.

Informasjon før straffegjennomføring

Du skal møte på den adressen som er angitt på din innkalling, og til angitt tidspunkt.

Hvordan kommer man seg til Kriminalomsorgen Innlandet avdeling høy sikkerhet, Hamar? 
Fengslet ligger nær Hamar sentrum, ca. ti minutters gange fra jernbanestasjonen.

Med bil via E-6: Ta av mot Hamar ved Vienkrysset rett nord for Hamar. Ta deretter av mot Hamar sentrum og følg veien til du får Hamar domkirke på høyre hånd. Sving så til høyre i krysset etter kirken. Fengslet ligger på høyre side ca. hundre meter etter krysset.

Det er ikke tillatt å medbringe privatbil inn på fengselsområdet.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?

 • Godkjent legitimasjon (pass/nasjonalt ID-kort/bankkort med bilde/førerkort)
 • Soningsinnkallingen
 • Kodebrikke/kodekort med BankID
 • Kopi av husleiekontrakt/bekreftelse på bolig
 • Nødvendige legemidler utskrevet av lege i originalforpakning. Viktig at du tar med ny oppdatert dokumentasjon på dette.
 • Bekreftelse fra lege på allergier

Hva bør du ha med deg? 

 • Kopi av arbeidskontrakt
 • Utskrift av skattemelding og skatteoppgjør
 • Klær som dekker de behov og årstider som soningen omfatter

Hva KAN den domfelte ha med seg? 
Den domfelte kan ha med deg klær, toalettartikler og lesestoff. Du kan ta med deg en begrenset mengde med klær og toalettartikler. Du kan medbringe 1 kartong sigaretter, 5 pakker tobakk eller 5 bokser snus. Medbragte sigaretter, tobakk og snus må være i forseglet forpakning. Det gis ikke anledning til å medbringe mat og drikke. Du er selv ansvarlig for dine eiendeler som bringes med til soning. Alle får et låsbart skap der de har mulighet til å låse inn sine eiendeler. Av hensyn til begrensede lagringsmuligheter bør man ikke ta med mer tøy og utstyr enn nødvendig,

Det er ikke tillatt å benytte mobiltelefon, PC, radio/CD-spiller, Mp3-spiller/Ipod eller smartklokker (kun armbåndsur som viser tid og dato er tillatt). 

Kan jeg ta med kontanter?
Kriminalomsorgen Innlandet er kontantfritt. Vi tar ikke imot kontanter når du møter til soning. Kontanter medbrakt til soning vil bli plassert på lager sammen med dine effekter (bag, sekk, koffert, mobil etc.) og vil ikke kunne benyttes i fengselet. Du kan heller ikke få inn kontanter ved besøk. Dersom du ønsker kan du overføre penger til fengselets konto når du møter til soning. Disse pengene kan brukes til handling av varer i ekstern matbutikk via bestillingslister og til kjøp av ringetid.

Kontonummeret til Hamar fengsel er: 7878.06.53611. Husk å merke innbetalingen med fullt navn. Du vil heller ikke ha anledning til å få med kontanter ved løslatelse. Vi oppfordrer deg til å ha med bankkort når du møter til soning. Det du har igjen av penger på fengselets konto ved løslatelse vil bli overført din egen bankkonto.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst? 
Den domfelte får utlevert sengetøy, håndklær, bestikk og termos. Fengslet holder de nødvendigste toalettartikler. Private klær o.l. utleveres etter at dette er kontrollert og registrert.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengselet? 
Den innsatte vil bli registrert i mottagelsen når han møter til soning. I løpet av de første dagene registreres alle effekter som den innsatte har med seg. Effektene kan også bli undersøkt med narkotikahund. Etter registrering vil den innsatte bli tildelt rom, og det er vanlig at man starter på dobbeltrom. På avdelingen vil vedkommende få mer informasjon om soningen og hvilke tilbud og muligheter vi har ved fengslet. Kontaktbetjent blir tildelt for alle innsatte. Det er ulike sysselsettingstilbud ved fengslet og det er aktivitetsplikt.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengselet? 
Det er handling hver uke. En lokal kjøpmann leverer varene. Det er lov å handle for inntil 1000,- kroner hver uke.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering? 
Den innsatte har anledning til å benytte fengselets telefonautomater i fritiden. Ringetid kjøpes for opptjente arbeidspenger. Telefonautomatene kan kun benyttes til utgående samtaler.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellen? 
Det tillates maksimalt antall private klær og sko i henhold til følgende:

 • 3 stk. jakker
 • 3 stk. bukser,
 • 5 skjorter/gensere
 • 7 T-Skjorter
 • 10 stk. truser
 • 10 stk.sokker
 • 2 stk. treningssett
 • 4 par sko/støvler
 • 1 par slippers / tøfler
 • 2 stk. shorts/badebukser
 • 2 stk. belter
 • 2 stk. luer/caps
 • 2 stk. hansker/votter
 • 1 stk. skjerf
 • 2 stk. longs / superundertøy
 • 1 stk slåbrok/pysjamas
 • Lese/databriller etter behov
 • Arbeidstøy og fritidstøy utleveres etter behov

Av verdigjenstander kan følgende medtas:

 • 1 stk. glatt ring
 • 1 stk. halskjede med anheng (maks 70 g) eller armbånd (maksimalt 30 g),
 • 1 stk. ørepynt eller 1 stk. piercing (maksimalt 5 g)
 • 1 par solbriller

Det tillates ikke verdigjenstander som samlet overstiger kr 10.000 eller som isolert sett har en verdi over kr 5000. Gjenstander til hobby fritidsbruk skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle.

Hvilke skoletilbud har fengselet? 
Videregående skole legger til rette for ulike utdanningstilbud for innsatte. Tilbudet er variert og tilpasses individuelle behov. Skolen holder også forskjellige kurs av kortere varighet. Det gis kompetansebevis ved endt kurs. Skolen utarbeider individuelle læreplaner og samarbeider med andre videregående skoler om avlegging av eksamen. Eksamen gjennomføres i samarbeid med skolens lærere. Det gis også opplæring i data for de som ønsker det.

Hvilket arbeidstilbud gis til de innsatte ved fengslet? 
Under straffegjennomføringen er det aktivitetsplikt. Det er et variert arbeids- og skoletilbud ved fengselet, og man tilstreber at flest mulig skal ha en form for sysselsetting. Arbeidsdriften har ett nært samarbeid med skolen.

Hvilke fritidstilbud har fengselet? 
De innsatte kan drive med ulike former for aktivitet i fellesskapstiden. Man kan også benytte tiden til å trene, eller å lage seg sin egen mat. Fengselet har også et bibliotek.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte ved Kriminalomsorgen Innlandet må søke om besøkstillatelse. Du kan ikke bestille tid for besøk før besøkstillatelse er innvilget.

Besøkende kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID.

Besøkende som allerede har blitt klarert, trenger ikke å søke klarering på nytt, men de må registrere seg for å få brukt mulighetene i selvbetjeningsportalen.

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering via søknadskjema, det vil kunne ta lengre tid med tanke på postgang og registrering. Ta kontakt med fengselet for å få tilsendt søknadsskjema.

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere original vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til søknadskjemaet.

Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Fengselet får så på bakgrunn av dette eventuelle merknader fra politiets register. Dette danner så grunnlaget for vurdering av kontrolltiltak på besøket. Alle vil motta svar i posten om de er godkjent/ ikke godkjent for besøk. Svar vil komme i løpet av en periode på inntil 3 uker etter mottatt søknad.

Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten. Ved ankomst fengselet må besøkstillatelse og legitimasjon fremvises.

Hva er besøkstidene i fengselet?

Videobesøk onsdag og fredag:

 • 17.10 - 18.10
 • 18.15 - 19.15
 • 19.20 - 20.20

Ordinært besøk eller videobesøk lørdag og søndag:

 • 09.00 - 10.00
 • 10.15 - 11-15 
 • 11.30 - 12-30
 • 17.45 - 18.45 

Besøksbetilling til telefon 62 54 36 50:

Mandag i tiden mellom klokken 18.00 - 19.00

Torsdag i tiden mellom klokken 18.00 - 19.00

Hva kan den besøkende ha med seg?  
Besøkende kan ha med lesestoff og klær til den innsatte. Dette leveres tjenestemannen før besøket. Besøkende kan også ha med seg mat til besøket, men det som ikke fortæres inne på besøksrommet må enten tas med ut igjen av besøkende eller kastes. Besøkende kan også ta med seg uåpnet (forseglet) brus. Kaffe er tilgjengelig på besøksrommet.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?

Besøksforholdene er lite tilrettelagt for barn. Det finnes enkelte tegnesaker for små barn.

Sette inn penger til innsatte 
Kontonr. 7878.06.53611 (innbetaling merkes med innsattes navn)