Kriminalomsorgen Innlandet, avdeling lavere sikkerhet Kongsvinger ligger i Kongsvinger kommune. Ordinær kapasitet er 48 innsatte for menn. Fengselets målgruppe er domfelte med inntil 2 års dom. Vi har innsatte fra alle nasjonaliteter og typer domfellelser, siden vi i tidsrommet 2013-2019 var tilknyttet utlendingsenheten ved Kongsvinger, har vi en spesialkompetanse på utenlandske innsatte som skal utvises etter endt straffegjennomføring.

Informasjon før straffegjennomføringen

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Kommer man med bil - så følg skilting fra riksvei 2 til Kongsvinger fengsel.
Kommer man med buss - gå av bussen ved Coop Extra på Øvre Langelandsvei. (ca 1 km å gå)

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Den domfelte skal ha med seg soningsinnkallingen og godkjent legitimasjon. Frammøte på den adressen som er angitt på innkallingen, og til angitt tidspunkt. Man må ikke være påvirket av noen form for rusmidler. Innsatte har ikke lov til å benytte mobiltelefon eller annen privat kommunikasjon i fengslet.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Domfelte kan medbringe klær, toalettsaker og andre nødvendige ting. Bøker og blader kan medbringes.

Medbrakte medisiner får ikke innsatte med inn i fengselet. All medisinering foregår via fengselets helseavdeling. Det kan også være smart å ta med kontanter som vil bli satt på konto, slik at domfelte får benyttet seg av førstegangshandlingen. Det vil si at domfelte har mulighet til å kjøpe butikkvarer av et begrenset sortiment av private penger den første uken.
 
Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Innsatte får utlevert nødvendige ting som undertøy og andre nødvendige klær fra sin egne effekter inntil alt er undersøkt med narkotikahund. Det blir også utlevert toalettartikler.

Informasjon under straffegjennomføringen

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Uansett om du møter selv eller blir transportert av politiet må du gjennom en registreringsprosedyre. Her registreres dine personalia, visitering, og tillegg vil alle medbrakte effekter bli registrert og fordelt til effektlager for narkotikakontroll. Medbrakte effekter vil ikke bli delt ut før kontroll av narkohund er foretatt.

Du vil få informasjon om anstalten, hvilke muligheter du har og hvilke plikter du har. Dagsrutiner og regler blir gjennomgått, og du får informasjon om hva slags konsekvenser eventuelle brudd vil medføre
 
Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Det gis anledning til å handle kolonialvarer en gang i uken. Alle innsatte kan handle for opptil kr 500,- av opptjente arbeidspenger pr. uke. Innsatte på lavere sikkerhet får i tillegg bruke private penger til innkjøp. Private penger som finnes på innsattes privatkonto kan ikke benyttes med unntak av til telekort. Annen handling utenom kolonialvarer skal søkes om til lokasjonsleder. Dette gjelder klær, elektriske artikler, musikk, hobby og fritid
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte ved avdeling med lav sikkerhet kan benytte telefonbokser fritt i tiden etter arbeidstid (15.00 - 20.15). Det er ikke mulig å ringe inn til telefonboksene. Telefonsamtaler innsatte foretar i Kongsvinger fengsel kan bli avlyttet av tjenestemenn.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Det tillates maksimalt antall private klær og sko i henhold til følgende:

 • 3 stk jakker
 • 3 stk bukser
 • 6 skjorter/gensere
 • 10 stk truser,
 • 10 stk sokker
 • 2 stk treningssett
 • 3 par sko/støvler
 • 1 par slippers
 • 2 stk shorts
 • 2 stk belter
 • 2 stk luer/caps
 • 2 stk hansker/votter
 • 1 stk skjerf
 • 2 stk longs
 • lese/databriller etter behov
 • arbeidstøy og fritidstøy utleveres etter behov.

Av verdigjenstander kan medtas følgende:

 • 1 stk ordinært armbåndsur
 • 1 stk glatt ring
 • 1 stk halskjede med anheng maks 70 g eller armbånd maksimalt 30 g
 • 1 stk ørepynt eller 1 stk piercing maksimalt 5 g
 • 1 par solbriller.

Det tillates ikke verdigjenstander som overstiger kr 10000 eller som isolert sett har en verdi over kr 5000. Gjenstander til hobby fritidsbruk skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Skole og arbeidsdriften har et tilbud som er tilpasset utenlandske innsatte. Skoleavdelingen administreres av Skarnes videregående skole og skolen kan tilby:

 • Individuell hjelp og rådgivning innen skole og utdanning både under soning og eventuell fremtidig utdanning.
 • Hjelp til å fullføre ungdomsskole eller videregående skole
 • Kortvarige praktiske kurs
 • Almennfaglige kurs
 • Realkompetansevurdering.
 • Hjelp til å få avlagt fagprøver
 • Hjelp til start på omskolering
 • Hjelp til søknader på høyskole og universitet.
 • Det er mulighet for nettbasert undervisning.

Kurs som tilbys:

 • Kreative kunst og designfag
 • Helse og sosial
 • Reholdsoperatørfaget
 • Hverdagsliv
 • Personelig økonomi
 • Datakurs
 • Bygg og anleggsteknikk
 • Varmearbeider og elektro

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Arbeidsdriften ved Kongsvinger fengsel består av flere enheter. Deres formål er å kunne gi de innsatte ett positivt opphold med ett faglig innhold og arbeidstrening. Dette skal være ett bidrag til at den innsatte er bedre rustet til å klare seg i samfunnet etter løslatelsen. Alle produktene blir solgt i vårt utsalg ved fengselet, eller på bestilling. Arbeidsdriften har et nært samarbeid med skolen slik at en del tilbud på skolen går inn i arbeidsdriften.

Hvilket arbeidstilbud gis til de innsatte ved fengselet?
Under straffegjennomføringen er det aktivitetsplikt. Kongsvinger lokasjon tilbyr innsatte arbeid ved matproduksjon, trevareverksted, diverse monteringsarbeid. Videre sysselsettes noen med renhold, utearbeider og i regi av Skarnes videregående skole. Arbeidsdriften har et nært samarbeid med skolen slik at en del tilbud på skolen går inn i arbeidsdriften.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?

 • Godt utstyrte treningsrom.
 • Et godt utbygget bibliotek

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte ved Kriminalomsorgen Innlandet må søke om besøkstillatelse. Du kan ikke bestille tid for besøk før besøkstillatelse er innvilget.

Besøkende kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID.

Besøkende som allerede har blitt klarert, trenger ikke å søke klarering på nytt, men de må registrere seg for å få brukt mulighetene i selvbetjeningsportalen.

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering via søknadskjema, det vil kunne ta lengre tid med tanke på postgang og registrering. Ta kontakt med fengselet for å få tilsendt søknadsskjema.

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere original vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til søknadskjemaet.

Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Fengselet får så på bakgrunn av dette eventuelle merknader fra politiets register. Dette danner så grunnlaget for vurdering av kontrolltiltak på besøket. Alle vil motta svar i posten om de er godkjent/ ikke godkjent for besøk. Svar vil komme i løpet av en periode på inntil 3 uker etter mottatt søknad.

Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten. Ved ankomst fengselet må besøkstillatelse og legitimasjon fremvises.

Besøksbestilling gjøres på tlf 62 88 84 50 lørdag og søndag 10.00 - 13.00.

Besøkstider lav sikkerhet:
Fredag: 16.30 til 17.30 eller 17.45 til 18.45
Lørdag: 10.45 til 11.45 eller 12.00 til 13.00
Søndag: 10.45 til 11.45 eller 12.00 til 13.00

Hva kan den besøkende ha med seg?
Næringsmidler som mat, godterier og lignende kan kun nytes under besøket.  

Det er tillatt å medbringe inntil 5 ukeblader og/eller aviser til den innsatte. Vi gjør oppmerksom på at tidsskrifter skal være etter "Narvesen-standard".

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det er tilrettelagt med leker på besøksrommene, i tillegg har vi en besøkshage som innsatte kan ta med seg sine barn og andre pårørende ut i. 

Kongsvinger fengsel har egen barneansvarlig.