Kriminalomsorgen Innlandet avdeling lavere sikkerhet, Ilseng, ligger i Stange kommune og er en enhet med lavere sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 86 plasser.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til fengselet?
Ilseng avdeling har både tog- og bussforbindelse. Ilseng stasjon ligger ca. 300 meter fra fengselet. De som kjører bil kan kjøre av E6 mot Elverum, så følge skilting mot Ilseng og parkere på fengselets parkeringsplass.

Hva må den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg soningsinnkalling og godkjent legitimasjon.

Hva kan den domfelte ha med seg?
Den domfelte kan ha med seg klær, toalettartikler, lesestoff, inntil fem pakker tobakk eller en kartong sigaretter, eventuelt fem esker snus. 

Innsatte er selv ansvarlig for sine eiendeler som bringes med til soning. Alle innsatte får et låsbart skap der de har mulighet til å låse inn sine eiendeler.

Av hensyn til begrensede lagringsmuligheter bør man ikke ta med mer tøy og utstyr enn nødvendig, Det er ikke tillatt å benytte mobiltelefon, PC, radio/CD-spiller, Mp3-spiller/Ipod eller smartklokker (kun armbåndsur som viser tid og dato er tillatt). 

De som benytter legale medisiner forordnet av lege, må ha med seg disse i original innpakning. De som har en matallergi bes ta med dokumentasjon på dette.

De som har behov for tilgang til nettbank for å betale regninger, må ha med kodebrikke for nettbank.

Kan jeg ta med kontanter til soning?
Kriminalomsorgen Innlandet er kontantfritt. Vi tar ikke imot kontanter når du møter til soning. Kontanter medbrakt til soning vil bli plassert på lager sammen med dine effekter (bag, sekk, koffert, mobil etc.) og vil ikke kunne benyttes i fengselet. Du kan heller ikke få inn kontanter ved besøk.

Dersom du ønsker, kan du overføre penger til fengselets konto når du møter til soning. Disse pengene kan brukes i fengselets kiosk og til kjøp av ringetid. Kontonummeret til Ilseng fengsel er: 1506.29.84373. Husk å merke innbetalingen med fullt navn. Du vil heller ikke ha anledning til å få med kontanter ved løslatelse. Vi oppfordrer deg til å ha med bankkort når du møter til soning. Det du har igjen av penger på fengselets konto ved løslatelse vil bli overført din egen bankkonto.

Hva får den domfelte utlevert?
Den domfelte får utlevert sengetøy og arbeidstøy. På fritiden kan privat tøy benyttes.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengselet?
Ved ankomst til fengselet blir den innsatte registrert. Det blir gitt informasjon om fengselet, og den innsatte får utlevert internt regelverk og informasjon om fengselshelsetjenesten. Innsattes behov for medikamenter og eventuelt behov for spesielt kosthold kartlegges. Deretter blir det foretatt visitasjon av den innsatte og medbrakte effekter, før han får tildelt et rom. Påfølgende virkedag tildeles man jobb/skoleplass.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Det gis anledning til å handle i kiosk ved fengselet på torsdager. Den innsatte kan kjøpe kioskvarer som tobakk, frukt, pulverkaffe, sjokolade og lignende. Det er ikke anledning til å handle matvarer, da de innsatte får alle måltider av fengselet. Det er ingen anledning til å lage egen mat. Som hovedregel skal alle innkjøp gjøres for arbeidspenger. I tillegg til opptjente arbeidspenger kan det benyttes inntil kr. 300,- av private midler pr. uke. Første uke inntil kr. 700.  

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Den innsatte har anledning til å benytte fengselets telefonautomater i fritiden. Ringetid kjøpes for opptjente arbeidspenger. Telefonautomatene kan kun benyttes til utgående samtaler.

Hvilket arbeidstilbud gis til de innsatte ved fengslet?
Under straffegjennomføringen er det aktivitetsplikt. Ilseng avdeling tilbyr innsatte arbeid ved sykkelverksted, trevareverksted og diverse montering. Videre sysselsettes noen med renhold, utearbeid og arbeid på fengselets kjøkken. Det er i tillegg mulig å bli sysselsatt på skolen ved fengselet. Storhamar videregående skole står for skoletilbudet.

Hvilke typer kurs tilbys?
Innsatte tilbys kurset ”På vei”. Målgruppen er de som er dømt for kjøring med høy fart eller i ruspåvirket tilstand. Kurset går over to dager, og har som mål å gi deltakerne innsikt i hvorfor de kjører i ruspåvirket tilstand eller i høy fart. I tillegg berører man strategier for hvordan man kan unngå kjøring i høy fart og/eller i ruspåvirket tilstand. Det tilbys også russamtale som forebyggende tiltak.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Alle over 15 år som ønsker å besøke innsatte ved Kriminalomsorgen Innlandet må søke om besøkstillatelse. Du kan ikke bestille tid for besøk før besøkstillatelse er innvilget.

Besøkende kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID.

Besøkende som allerede har blitt klarert, trenger ikke å søke klarering på nytt, men de må registrere seg for å få brukt mulighetene i selvbetjeningsportalen.

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering via søknadskjema, det vil kunne ta lengre tid med tanke på postgang og registrering. Ta kontakt med fengselet for å få tilsendt søknadsskjema.

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere original vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til søknadskjemaet.

Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Fengselet får så på bakgrunn av dette eventuelle merknader fra politiets register. Dette danner så grunnlaget for vurdering av kontrolltiltak på besøket. Alle vil motta svar i posten om de er godkjent/ ikke godkjent for besøk. Svar vil komme i løpet av en periode på inntil 3 uker etter mottatt søknad.

Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten. Ved ankomst fengselet må besøkstillatelse og legitimasjon fremvises.

Hva kan den besøkende ha med seg?
Den besøkende kan ha med seg lesestoff, toalettartikler og klær som den innsatte mottar etter besøket. Brus kan kjøpes i automater og kan tas med til besøksrommet. Fengselet holder kaffe og te. Det er anledning til å medbringe noe å spise (ikke drikke) til besøket. Eventuelle matrester skal tas med av de besøkende etter endt besøk.