Innlandet: Kriminalomsorgen Innlandet, avd. høy sikkerhet, Gjøvik

Kriminalomsorgen region øst

Fengselet ligger i Gjøvik kommune og har høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 24 plasser og har en blanding av doms- og varetektsinnsatte.

gjovik

Informasjon før straffegjennomføring

Fengselet ligger i Gjøvik kommune og har høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 24 plasser og har en blanding av doms- og varetektsinnsatte.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?

Fengselet ligger sentralt i Gjøvik by. Det er ca. 5 minutters gangavstand fra Gjøvik skysstasjon om man kommer med buss eller tog. Det er ikke tillatt å medbringe privatbil inn på fengselsområdet.
 
Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Du skal møte på den adressen som er angitt på din innkalling, og til angitt tidspunkt.
For å kontrollere at du er riktig person er det viktig at du bringer med deg: 
Soningsinnkallingen 
Godkjent legitimasjon
 
Hva KAN den domfelte ha med seg?
Den domfelte kan ha med seg klær og det aller nødvendigste av toalettartikler. Mat og drikke får man ikke ta med inn. Det er også lov å ta med seg lesestoff. Private armbåndsur tillates ikke benyttet i fengsel. 
Det kan også være smart å ta med kontanter som vil bli satt på konto, slik at du får benyttet deg av førstegangshandlingen. Det vil si at du har mulighet til å kjøpe butikkvarer av et begrenset sortiment av dine private penger den første uken du soner.
 
Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Den domfelte får utlevert sengetøy, håndklær, bestikk og termos. Fengselet holder det nødvendigste av toalettartikler. Private klær o.l. utleveres etter at dette er kontrollert og registrert.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengselet?
Den innsatte vil bli registrert i mottagelsen når han møter til soning. I løpet av de første dagene registreres alle effekter som den innsatte har med seg. Effektene vil også bli undersøkt med narkotikahund. Etter registrering vil den innsatte bli tildelt celle, og få mer informasjon om soningen og hvilke tilbud og muligheter vi har ved fengslet. Kontaktbetjent blir tildelt for alle innsatte. Det er ulike sysselsettingstilbud ved fengslet. 

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengselet?
Det er handling hver uke. En lokal butikk leverer varene. Det er lov å handle for inntil 1000,- kroner hver uke. 
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
På avdeling med høyt sikkerhetsnivå er hovedregelen at innsatte kan ringe privatsamtaler i inntil 20 minutter pr. uke. Samtalen vil bli avlyttet. Det opprettes en egen ringekonto for hver innsatt og innsatte betaler for dette selv. 
 
Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellen?
Det tillates maksimalt antall private klær og sko i henhold til følgende:

 • 3 stk. jakker
 • 3 stk. bukser, 
 • 6 skjorter/gensere
 • 10 stk. truser
 • 10 stk.sokker
 • 2 stk. treningssett
 • 3 par sko/støvler
 • 1 par slippers
 • 2 stk. shorts
 • 2 stk. belter
 • 2 stk. luer/caps
 • 2 stk. hansker/votter
 • 1 stk.. skjerf
 • 2 stk. longs
 • Lese/databriller etter behov
 • Arbeidstøy og fritidstøy utleveres etter behov

Av verdigjenstander kan følgende medtas:

 • 1 stk. glatt ring
 • 1 stk. halskjede med anheng (maks 70 g) eller armbånd (maksimalt 30 g),
 • 1 stk. ørepynt eller 1 stk. piercing (maksimalt 5 g)
 • 1 par solbriller

Det tillates ikke verdigjenstander som samlet overstiger kr 10000 eller som isolert sett har en verdi over kr 5000. Gjenstander til hobby fritidsbruk skal godkjennes i hvert enkelt tilfelle.
 
Hvilke skoletilbud har fengselet?
Videregående skole legger til rette for ulike utdanningstilbud for innsatte. Tilbudet er variert og tilpasses individuelle behov. Skolen holder også forskjellige kurs av kortere varighet. Det gis kompetansebevis ved endt kurs. Skolen utarbeider individuelle læreplaner og samarbeider med andre videregående skoler om avlegging av eksamen. Eksamen gjennomføres i samarbeid med skolens lærere. Det gis også opplæring i data for de som ønsker det. 
 
Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengselet?
Det er et variert arbeids- og skoletilbud ved fengselet, og man tilstreber at flest mulig skal ha en form for sysselsetting. Arbeidsdriften har ett nært samarbeid med skolen.
 
Hvilke fritidstilbud har fengselet?
De innsatte kan drive med ulike former for aktivitet i fellesskapstiden. Man kan også benytte tiden til å trene, eller å lage seg sin egen mat. Fengselet har også et bibliotek.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Innsatte kan etter straffegjennomføringsloven §31 motta besøk i fengselet. For å kunne komme på besøk, så må innsatte ønske besøk av deg og har ført deg opp på sin besøksliste som 1 av 4 besøkende (nærmeste familie teller som 1 person).

Det er innsatte som er ansvarlige for å sende ut søknadsskjemaer i posten og de får tilgang til skjemaet ved oppmøte til soning og under soning. Skjemaet regnes som en personlig invitasjon til den besøkende. 

Den ferdig utfylte søknaden sendes til: Kriminalomsorgen Innlandet, Dokumentsenteret, PB 694, 4305 Sandnes.

Besøkende vil bli sjekket opp mot politiets strafferegister. Er alle kriteriene for besøk oppfylt, så behandles søknaden fortløpende og svar blir sendt til deg i posten.

Har du mottatt en godkjent besøkstillatelse i posten, kan du avtale besøkstid pr telefon til avdelingen innsatte sitter på. Ved ankomst til fengselet må godkjent legitimasjon og besøkstillatelse fremvises.

Hva er besøkstidene i fengselet? 
Det er besøk onsdag, lørdag og søndag. Besøkene er normalt ca én time, men ved lengre reisevei kan inntil to timer innvilges. 

Følgende besøkstider gjelder: 
Onsdag kl. 16.15-17.45 og 18.15-19.30. 
Lørdag og søndag kl. 10.00-11.00, 15.15-16.45 og 17.15-18.30

Hva kan den besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med lesestoff, klær eller penger til den innsatte. Dette leveres tjenestemannen før besøket. Besøkende kan også ha med seg mat til besøket, men det som ikke fortæres inne på besøksrommet må enten tas med ut igjen av besøkende eller kastes. Besøkende kan også ta med seg uåpnet (forseglet) brus. Kaffe er tilgjengelig på besøksrommet. 

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Fengselet har et litt større besøksrom hvor det er en kasse med leker/bøker osv tilpasset små barn.