Indre Østfold fengsel, Trøgstad avdeling

Kriminalomsorgen region øst

trogstad

Indre Østfold Fengsel, avd Trøgstad ligger i tettstedet Havnås i Trøgstad Kommune.  Anstalten har lavere sikkerhetsnivå og har ordinær plass til 90 mannlige innsatte. Fengslet tar i mot domfelte med dommer opp til 4 år. 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fra E18 tar man riksvei 123 fra Ramstadkrysset. Fengslet ligger da på venstre hånd etter ca 9 km. For domfelte som kommer med tog eller buss henter vi ved Mysen stasjon hverdager kl. 09.30

Hva må den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg klær og toalett artikler.

Hva kan den domfelte ha med seg?
 Den domfelte kan ha med seg bøker, blader, barbermaskin og penger.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst? 
Ved ankomst får den innsatte utlevert sengetøy, håndklær, og arbeidsklær.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Den første dagen blir den innsatte registrert inn, gitt informasjon og blir tildelt et rom. Den andre dagen blir han arbeidsplassert og har innkomst samtale med helseavdelingen for å kartlegge helsesituasjonen. Den innsatte får også informasjon om hvilke skoletilbud som finnes ved fengslet.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet? 
I Fengslet er det åpen kiosk hver tirsdag og fredag, hvor innsatte får kjøpt kioskvarer, drikke og røyk.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Den innsatte kan kjøpe seg telefon kort fra automat og kan ringe ubegrenset etter arbeidstid og i helgene.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Klær, bøker, og bilder.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Mysen VGS har en egen avdeling ved fengslet. De innsatte kan ta disse fagene:

-          Byggfag
-          Entreprenør og bedriftsutvikling
-          Matematikk og Naturfag
-          Historie og Samfunnsfag
-          Realkompetansevurdering
-          Datakurs
-          Skogsarbeide
-          HMS
-          Varmearbeider
 
       Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Innsatte kan arbeidsplasseres ved snekkerverksted hvor det lages alt fra båtrammer til krakker og badestamper. Ved mekanisk/bil verksted jobber de innsatte med å reparere og vaske biler, samt noe sveising. På kjøkkenet jobber de innsatte med å lage mat til resten av fengslet. Ved vedlikeholdet har de arbeidsoppgaver som
vaskegutter og utegutter som jobber med forefallent arbeid som maling og feiing.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Innsatte kan sone på kontrakt, og få fritidsframstillinger til forskjellige aktiviteter. Vilkårene for kontraktssoning er ren urinprøve og at den innsatte følger regler og rutiner ved fengslet.

Annet som er spesielt for fengslet
Fengslet har en egen ballbinge og et stort velferdsbygg med et meget bra bibliotek.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle som ønsker å besøke innsatte ved Indre Østfold fengsel må søke om besøkstillatelse. Dette gjøres ved å fylle ut et søknadsskjema. Skjemaet finner du på Indre Østfold fengsel sin hjemmeside.

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til kontrollskjemaet.

Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Fengslet får så på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.

Alle besøkende unntatt barn under 15 år, skal klareres.

Se for øvrig vår hjemmeside for mer informasjon.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Trøgstad Fengsel har besøksdager mandag og fredag kl. 16.00, 17.20 og 18.40. Lørdag og søndag kl. 13.00, 14.30, 17.00 og 18.30.

Hva kan besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg mat og drikke til den innsatte som må fortæres under besøket (ikke alkoholholdig drikke eller alkoholfritt substitutt). Post og klær kan overleveres til en betjent.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det finnes tegne saker og leker på et av rommene i besøksavdelingen.