Indre Østfold Fengsel, avd Trøgstad ligger i tettstedet Havnås i Trøgstad Kommune.  Anstalten har lavere sikkerhetsnivå og har ordinær plass til 90 mannlige innsatte. Fengslet tar i mot domfelte med dommer opp til 4 år. 

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fra E18 tar man riksvei 123 fra Ramstadkrysset. Fengslet ligger da på venstre hånd etter ca 9 km. For domfelte som kommer med tog eller buss henter vi ved Mysen stasjon hverdager kl. 09.30

Hva må den domfelte ha med seg?
Den domfelte må ha med seg klær og toalett artikler.

Hva kan den domfelte ha med seg?
 Den domfelte kan ha med seg bøker, blader, barbermaskin og penger.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst? 
Ved ankomst får den innsatte utlevert sengetøy, håndklær, og arbeidsklær.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Den første dagen blir den innsatte registrert inn, gitt informasjon og blir tildelt et rom. Den andre dagen blir han arbeidsplassert og har innkomst samtale med helseavdelingen for å kartlegge helsesituasjonen. Den innsatte får også informasjon om hvilke skoletilbud som finnes ved fengslet.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet? 
I Fengslet er det åpen kiosk hver tirsdag og fredag, hvor innsatte får kjøpt kioskvarer, drikke og røyk.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Den innsatte kan kjøpe seg telefon kort fra automat og kan ringe ubegrenset etter arbeidstid og i helgene.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Klær, bøker, og bilder.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Mysen VGS har en egen avdeling ved fengslet. De innsatte kan ta disse fagene:

-          Byggfag
-          Entreprenør og bedriftsutvikling
-          Matematikk og Naturfag
-          Historie og Samfunnsfag
-          Realkompetansevurdering
-          Datakurs
-          Skogsarbeide
-          HMS
-          Varmearbeider
 
       Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?
Innsatte kan arbeidsplasseres ved snekkerverksted hvor det lages alt fra båtrammer til krakker og badestamper. Ved mekanisk/bil verksted jobber de innsatte med å reparere og vaske biler, samt noe sveising. På kjøkkenet jobber de innsatte med å lage mat til resten av fengslet. Ved vedlikeholdet har de arbeidsoppgaver som
vaskegutter og utegutter som jobber med forefallent arbeid som maling og feiing.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Innsatte kan sone på kontrakt, og få fritidsframstillinger til forskjellige aktiviteter. Vilkårene for kontraktssoning er ren urinprøve og at den innsatte følger regler og rutiner ved fengslet.

Annet som er spesielt for fengslet
Fengslet har en egen ballbinge og et stort velferdsbygg med et meget bra bibliotek.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Besøkende til Indre Østfold fengsel kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID.

Besøkende som allerede har blitt klarert, trenger ikke å søke klarering på nytt, men de må registrere seg for å få brukt mulighetene i selvbetjeningsportalen.

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering via søknadskjema, det vil kunne ta lengre tid med tanke på postgang og registrering. Skjema finner du på fengselets hjemmeside

Utenlandske statsborgere må i tillegg levere orginal vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk i tillegg til søknadskjemaet.

Opplysningene i skjemaet blir sendt politiet. Fengselet får så på bakgrunn av dette eventuelle merknader fra politiets register. Dette danner så grunnlaget for vurdering av kontrolltiltak på besøket, åpent besøk eller besøkende. Alle vil motta svar i posten om de er godkjent/ ikke godkjent for besøk. Svar vil komme i løpet av en periode på inntil 3 uker, etter mottatt søknad.

Barn under 15 år skal søke om å få komme på besøk på vanlig måte, men de blir ikke kontrollert opp mot politiets strafferegister og får ikke til sendt besøkstillatelse. Sammen med søknaden sendes kopi av fødselsattest eller annet offentlig dokument som viser hvem som er barnets foresatte. Barn i aldersgruppen 16-18 år kan få besøke sin far uten følge av voksen. Slektskapet dokumenteres i forbindelse med klarering. Samtykke fra barnets pårørende ( mor / verge) kreves før besøk tillates. Barn under 16 år skal være i følge med voksen med besøkstillatelse under hele besøket. 

Søknader blir ikke behandlet før personen man søker om å besøke har startet soning.

Det er mulig å ha flere godkjente på besøkslisten, men kun 10 aktive besøkende.

For mer info om besøk, besøkstider, etc. se fengselets hjemmeside

Hva kan besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg mat og drikke til den innsatte som må fortæres under besøket (ikke alkoholholdig drikke eller alkoholfritt substitutt). Post og klær kan overleveres til en betjent.

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Det finnes tegne saker og leker på et av rommene i besøksavdelingen.