Arbeidsmiljøprisen til Oslo fengsel

Oslo fengsel ble i dag vinner av kriminalomsorgens første arbeidsmiljøpris. Prisen på 50 000 kroner fikk de for etableringen av en egen senioravdeling.

GLADE VINNERE: Dan Holcman (t.v.) og Are Høidal fra Oslo fengsel kunne i dag motta Kriminalomsorgens første arbeidsmiljøpris. I konkurranse med fem andre sterke kandidater fikk fengslet prisen på 50 000 kroner for sitt spesielle fokus på seniormedarbeidere. Prisen ble utdelt av SAKs leder Roar Øvrebø (t.h.).Arbeidet for å skape et godt arbeidsmiljø har høy prioritet i kriminalomsorgen. For å understreke denne betydningen og å stimulere til arbeidsmiljøfremmende tiltak, opprettet Det sentrale arbeidsmiljøutvalget (SAK) i 2003 en egen arbeidsmiljøpris. "Det skal lønne seg å tenke kreativt", heter det i statuttene til prisen, som for første gang ble delt ut idag.

Seks sterke kandidater
I sterk konkurranse med fem andre nominerte enheter i kriminalomsorgen fikk Oslo fengsel prisen for sitt spesielle fokus på seniormedarbeidere. Gjennom etableringen av en egen senioravdeling har man kunnet tilby medarbeidere over 45 år nye utfordringer, samtidig som fengslet har beholdt viktig kompetanse.

Initiativ fra grasrota
Det var derfor en tydelig stolt fengselsleder Are Høidal som kunne motta prisen under kickoff-seminaret for de nye regionale arbeidsmiljøutvalgene. Han ønsket likevel å understreke at dette på langt nær var "hans" prosjekt, men et initiativ sprunget ut fra "grasrota ved fengslet":

- Noen gode medarbeidere hadde en fantastisk idé om å samle seniorene i Oslo fengsel på én avdeling, der de kunne lage sitt eget innhold og styre hverdagen ut fra sine egne tanker og idéer. Noen føringer fikk de selvsagt: Faget skulle være på plass, og kontaktbetjentarbeidet skulle være med. Men ellers fikk de fri tøyler til å skape sin egen avdeling, fortalte Are Høidal.

Kreativt og nyskapende
Og nettopp kreativitet og nytenkning i møte med konkrete arbeidsmiljøutfordringer ble trukket frem som viktige elementer i SAKs valg av prisvinner:

- Dette er et arbeidsmiljøfremmende tiltak som viser både nytenkning, nyskaping og kreativitet. Tiltaket har også gitt gode resultater på arbeidsmiljøområdet, sa lederen for SAK, Roar Øvrebø, da han overrakte prisen til Oslo fengsel.