Ila fengsel og forvaringsanstalt er landets hovedanstalt for forvaring

I filmen under får du se hvordan det ser ut på innsiden av murene ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. 

Anstalten har i dag ca. 125 innsatte og ca. 230 ansatte. Ila skal arbeide med de innsatte gjennom høy grad av sikkerhet, samtidig som det er faglig fokus på observasjons- og kartleggingsarbeid, arbeidstrening, skole, programvirksomhet og strukturert miljøarbeid. Anstalten ligger i trivelige omgivelser på Eiksmarka i Bærum.

Ila fengsel har egen hjemmeside.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Fra Drammen - E18:
1. Kjør mot øst på Avkjøring 15 (fra E18)
2. I rundkjøringen: Ta 2. avkjøring ut på Sandviksveien/Fv164
3. I rundkjøringen: Ta 1. avkjøring ut på Stasjonsveien
4. Kjør rett gjennom rundkjøringen for å fortsette på Kirkeveien
5. Kjør rett gjennom rundkjøringen for å fortsette på Kirkeveien
6. Sving til venstre og inn på Gamle Ringeriksvei
7. I rundkjøringen fortsetter du rett frem til Griniveien/Fv168
8. Sving til venstre og inn på Listuveien
9. Sving til venstre og inn på Jøssingveien
10. Ta til venstre for å holde deg på Jøssingveien
11. Ankommer posisjonen: Ila fengsel og forvaringsanstalt

- Skal du til gartneriet eller fengselsutsalget, ta til venstre og følg veien ned til drivhusene.

Fra Oslo - E18:
- Etter bomstasjonen ved Skøyen, ta til venstre på bakketopp, skiltet mot Vækerø
- Følg veien under E-18, ligg i høyre felt
1. Kjør mot vest på Hoffsveien
2. Kjør rett gjennom rundkjøringen for å fortsette på Hoffsveien
3. Sving til venstre og inn på Monolitveien
4. Sving til høyre og inn på Ullernchausseen
5. Sving til venstre og inn på Sørkedalsveien/Fv168
6. Fortsett rett frem i rundkjøringen
7. Sving til høyre og inn på Listuveien
8. Sving til venstre og inn på Jøssingveien
9. Ta til venstre for å holde deg på Jøssingveien 
10. Ankommer posisjonen: Ila fengsel og forvaringsanstalt

Fra Oslo - Ringveien
1. Kjør mot sørvest mot Dalsveien
2. Sving til høyre og inn på Sørkedalsveien/Fv168 – (Smedstadkrysset, ved Statoil-stasjon)
3. Fortsett rett frem i rundkjøringen
4. Sving til høyre og inn på Listuveien
5. Sving til venstre og inn på Jøssingveien
6. Ta til venstre for å holde deg på Jøssingveien
7. Ankommer posisjonen: Ila fengsel og forvaringsanstalt

Med buss, trikk og tog:
T-bane til Eiksmarka stasjon (nr. 5 mot Østerås) og bussrute 732 fra Eiksmarka til Ila. 

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
- Legitimasjon
- Innkallingen

Hva KAN den domfelte ha med seg?
- Toalettsaker
- Klesskift

Kan jeg ta med kontanter?
Ila fengsel og forvaringsanstalt er kontantfritt. Vi tar ikke imot kontanter når du møter til soning. Kontanter medbrakt til soning vil bli plassert på lager sammen med dine effekter (bag, sekk, koffert, mobil etc.) og vil ikke kunne benyttes i fengselet. Du kan heller ikke få inn kontanter ved besøk. Dersom du ønsker kan du overføre penger til fengselets konto når du møter til soning. 
Disse pengene blir så overført til ditt kronekort som du får utlevert i fengselet.

Kontonummeret til Ila fengsel er: 1506 29 84322. Husk å merke innbetalingen med fullt navn på mottaker.

Kronekort er et bankkort uten personlig kontotilhørighet, utstedt gjennom kriminalomsorgens bankavtale med DNB. Kortet bruker du inne på fengselet til handling av varer i matbutikken Ila nærkjøp og til kjøp av ringetid.  Kronekortet kan også benyttes til betaling utenfor enheten, samt til uttak av kontanter i bank ute i samfunnet. Kortet gis en personlig pinkode og kun kriminalomsorgen kan sette inn penger på dette kortet. Kortet har en varighet på 2 år fra bestilling. Kode og kort er personlig og skal ikke overdras til andre. 

Det er ikke mulig for deg selv eller din familie/venner å overføre penger til kortet, det er det kun kassekontoret på anstalten som kan.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
- Håndkle
- Startpakke med noe pålegg
- Nødvendige toalettsaker

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Alle nyinnsatte blir i første omgang tatt inn i Sydblokka, og blir her møtt av avdelingsbetjenter på avdeling G. Etter visitasjon og samtale med avdelingsbetjent - som gir en orientering om det videre oppholdet - blir den innsatte plassert i en fellesskapsavdeling dersom spesielle omstendigheter ikke tilsier noe annet.

Det utpekes en kontaktbetjent. Alt av private eiendeler som den innsatte har med seg ved innsettelsen, blir kontrollert og registrert. Mottakelsesbetjenten sørger for at den innsatte får med seg videre de effekter som er godkjent for den avdelingen den innsatte skap plasseres i. Overtallige/ikke tillatte effekter blir plassert på effektlageret. Ved innsettelse må også alle penger, verdipapirer, bankkort, og lignende leveres inn. Penger blir satt inn på en privatpengekonto som fengslet oppretter for den enkelte innsatte. Den innsatte får en kvittering på beløpet. Utenlandsk valuta blir lagt i safen i mottakelsen og utlevert ved overføringer/løslatelse,

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Ila har egen butikk i fengslet, med stort utvalg av ferskvarer, tørrvarer og frossenvarer.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Regler om telefonering er gitt i strgjfl. §§32 og 27, 6. ledd, jf. Forskriften §3-29. Innsatte som ikke er underlagt restriksjoner har som hovedregel anledning til å telefonere i 30 minutter pr. uke. Dersom særlige grunner tilsier det, kan den innsatte etter søknad tilstås utvidet ringetid. Den innsatte har mulighet til å kjøpe ringetid som brukes ved telefonering.

Hvilke skoletilbud har fengslet?
Rud videregående skole, avdeling Ila, er en filialskole. Hovedskolen ligger 12 km unna fengslet. Skolen har eget budsjett og har ca. 11 stillingshjemler fordelt på ca. 20 ansatte. Skolen har en egen rådgiver som veileder/samtaler med alle våre innsatte for å kartlegge behov og ønsker fra innsatte. Skolen samarbeider med fengslet og møter i ansvarsgruppemøtene.

Skolen prøver til enhver tid å tilpasse sine tilbud til det innsatte måtte trenge av utdanning og har en PPT ansatt. Undervisningen gjennomføres i små grupper på inntil 6 innsatte pr. gruppe i tillegg til mye individuell undervisning.
Videre administrerer skolen utdanning på høyskole/universitetsnivå.

Påmelding til skolen skjer via samtalemelding til skolens rådgiver. Skolen tar imot påmeldinger gjennom hele året så sant det er plass, innsatte går opp til privatist eksamen. Innsatte kan gå på skolen hele dagen hver dag eller deler av dagen noen dager. Da kan skolen kombineres med annet aktivitetstilbud i fengslet.

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?

 • Metallverksted
 • Lakkverksted
 • Snekkerverksted
 • Kreativt verksted
 • Gartneri
 • Bilverksted
 • Kjøkken
 • Tøylager/vaskeri
 • Ganggutt/renholdsarbeider

Gjennom arbeidsdriften, i samarbeid med skolen, er det også mulig å ta fagbrev i fagene: institusjonskokk, anleggsgartner, tømrer, møbelsnekker, sveiser, bilmekaniker og renholder. Dette avhenger av fagkompetansen til de ansatte i arbeidsdriften.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?

 • Fritidsavdeling med 2 ansatte
 • Idrettshall
 • Vektrom
 • Bibliotek

Annet som er spesielt for fengslet?
Programavdeling med 6 ansatte.
Alle innsatte får tilbud om deltagelse i program. Vi har et bredt programtilbud innen tematikken rus, seksuallovbrudd, vold og generell livsmestring. Vi tilbyr program i grupper og individuelt.

Nnasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA).
Avdelingen har seks plasser og er den eneste av sitt slag i Norge. NFFAs oppgave er å gi meningsfullt samvær og aktiviteter til psykisk syke innsatte som har vært utelukket fra fritidsfellesskapet over lengre tid på grunn av atferd som skyldes alvorlig og kompleks problematikk. Avdelingen er bygd med samme krav som et fengsel, men skal i mindre grad oppleves som et fengsel. Bemanningen i avdelingen er finansiert gjennom både Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og har ansatte med både helsefaglig og fengselsfaglig kompetanse fra Ila fengsel og forvaringsanstalt og Oslo universitetsykehus ved regional sikkerhetsseksjon.

Hva kan den enkelte ha av private gjenstander på cellene?
Det tillates maksimalt antall private klær og sko i henhold til følgende liste:

Klær (de klærne du har på regnes med i tallet)

 • 2 stk. luer/ caps
 • 2 stk. skjerf/ bøff
 • 3 stk. ytterjakker 
 • 8 stk. genser/ skjorte/ vest
 • 15 stk. t-skjorter/ singlet
 • 10 stk. bukser/ shorts
 • 2 stk. belter
 • 15 stk. undertøy
 • 15 stk. sokker
 • 2 stk. hansker/votter
 • 2 stk. superundertøy/longs
 • 1 stk. slåbrok 
 • 5 par sko/støvletter/slippers/tøfler 

Toalettartikler:

 • Tannbørster
 • Tanntråd
 • Tannpirkere
 • 2 stk. negleklipper (liten og stor u/fil)
 • 1 stk. pinsett
 • Barberhøvler + blader
 • Kam/hårbørste
 • Fotfil i plast

Elektriske artikler

 • 1 stk. nesehårstrimmer
 • 1 stk. hårklipper
 • 1 stk. barbermaskin
 • 1 stk. elektrisk tannbørste
 • 1 stk. elektrisk barberhøvel
 • 1 stk. vekkerklokke
 • 1 stk. Discman
 • Lommeradio
 • DAB radio uten trådløs tilkoblingsmuligheter
 • Maksimalt 40 originale cd/dvd/Xbox spill
 • 2 stk. headset/ ørepropper
 • 1 stk. bordvifte maks 50 watt
 • 1 stk. batterilader 
 • Enkel dvd-spiller uten opptaksmuligheter og internett-tilgang.
 • 2 stk. USB-lader

Religiøse effekter:

 • Bibel/koran
 • 1 stk. kalott
 • 1 bønnekjede
 • 1 bønneteppe
 • 1 stk. bønneteller

Andre effekter:

 • Lese/databriller etter behov
 • 1 par solbriller
 • 2 stk. drikkeflasker
 • 1 stk. termos
 • 1 stk. pledd
 • 1 stk. rye/matte maks 1 kvm
 • 2 stk. kopp/krus inkl. thermokopp
 • 1 fotoalbum
 • 2 stk. komplett kortstokk
 • 2 stk. brettspill
 • Familiebilder i begrenset omfang (ikke i glass og ramme)
 • 1 sovemaske
 • 1 stk. yogamatte maksimalt mål 1 x 2 meter, 1,5cm tykkelse
 • Treningstrikk 
 • Treningshjul i plast, med lettere metallhåndtak
 • Treningsmatte
 • Hoppetau
 • Handgrip/ håndtrener
 • 2 stk. hobbyartikler
 • Bøker, maks 1 hyllemeter
 • Permer, maks 1 hyllemeter
 • Musikkinstrument: Etter søknad

Følgende verdigjenstander tillates (maks verdi pr verdigjenstand 7500 nok)

 • 1 stk. ordinært armbåndsur maks 7500 nok.
 • 2 stk. ring maks.
 • 2 stk. halskjede
 • 1 stk. armbånd
 • 2 par ørepynt + 1 stk. piercing.

Det tillates ikke nyinnsatte å ta med følgende inn i fengslet:

 • Tobakksvarer
 • Linser og linseveske. (Innsatte kan abonnere på dette direkte fra optiker).
 • Matvarer, flytende væske/ toalettartikler 
 • Brent CD, Cd-r, cd-rw

Annet som ikke faller inn under det overnevnte avtales med avdelingsleder (listen er ikke uttømmende)

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?       
Klokker, nøkler, mobiltelefon, pc og lignende er ikke tillat å ta med inn i fengselet. Alle besøkende vil bli kontrollert ved bruk av metalldetektor og røntgenapparat. Kontroll ved bruk av narkotikahund kan også forekomme. Besøkende med pacemaker, eventuelt annet implantat, må fremlegge skriftlig dokumentasjon. Ved ankomst til fengslet må du ha med gyldig legitimasjon (førerkort, bankkort, pass el. Fengslet tilbyr i begrenset omfang små låsbare skap til nøkler, mobiltelefon m.v

Besøkstillatelse/besøksbestilling       
Besøkende til fengselet kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å opprette bruker og logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal. Dette gjelder også når det søkes om videobesøk.

Det er fremdeles mulig å søke besøksklarering på papir, men det tar lengre tid enn å levere elektronisk.

Når søkeren har mottatt godkjennelse og retningslinjer for gjennomføring av besøk, kan besøk bestilles over telefon 67 16 10 99 på hverdager i tidsrommet 09.00-11.00, samt onsdager 16.30-18.30. Utenom denne tiden tar fengslet kun imot henvendelser fra advokater, offentlige myndigheter og lignende.     

Utenlandske statsborgere:
Utenlandske statsborgere skal også søke i selvbetjeningsportalen. Utenlandske statsborgere trenger ikke bank-ID, men må verifisere e-postadresse og telefonnummer før søknaden kan opprettes. Opplysningen i skjema kan bli sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlag for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.   

Mottak og kontroll av besøkende       
Besøkende som kommer for tidlig, må vente i portbygget. Ved ankomst må besøket vise legitimasjon og legge fra seg mobiltelefoner i portbygget, yttertøy og annen bagasje i et låsbart skap ved sentralgangen. Besøkende kan kontrolleres ved bruk av teknisk utstyr, hund eller visitasjon, jfr. straffegjennomføringslovens §27. Besøket blir gjennomført med de restriksjoner som er gitt i forbindelse med vedtak om besøk, besøket kan kontrolleres på følgende måter:

Besøk med påsyn av ansatt       
Ved besøk med påsyn sitter den ansatte bak en glassvegg og følger med på hva som skjer i besøksrommet uten at samtalen overhøres. Sporadisk tilsyn kan skje dersom dette anses tilstrekkelig. Kontrolltiltaket er aktuelt for å påse at det ikke overleveres noe under besøket.       

Besøk med påhør       
Ved besøk med påhør overhører den ansatte samtalen mellom den innsatte og besøkende, enten ved å være fysisk tilstede i rommet, eller ved bruk av lytteanlegg. Samtalen skal normalt føres på et språk som den ansatte behersker. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal fengslet vurdere om besøket kan gjennomføres med tolk. Kontrolltiltaket er aktuelt for å hindre at besøket brukes til planlegging av straffbar handling, unndragelse av straffegjennomføringen eller handlinger som vil forstyrre ro, orden og sikkerhet i fengslet.       

Besøk med glassvegg       
Ved besøk med glassvegg sitter den innsatte og den besøkende på hver sin side av en glassvegg slik at de ikke oppnår fysisk kontakt. Kontrolltiltaket er særlig aktuelt når det anses nødvendig for å hindre fysisk kontakt på grunn av faren for overlevering av gjenstander, herunder narkotika og beskjeder.       

Besøk med forbud mot fysisk kontakt       
Ved besøk med forbud mot fysisk kontakt kan ikke den innsatte og besøkende berøre hverandre under besøket. En ansatt er tilstede i besøksrommet for å kontrollere at forbudet overholdes. Kontrolltiltaket er særlig aktuelt når det anses nødvendig for å hindre fysisk kontakt på grunn av faren for overlevering av gjenstander, herunder narkotika og beskjeder.       
Det er viktig å være oppmerksom på at alle besøk er røykfrie.       

Hva er besøkstidene i fengslet?       
Regler for besøk er hjemlet i straffegjennomføringslovens §31, jf. Forskriften §3-28. Som hovedregel er det anledning til å motta ett besøk per uke.        

Besøkstidene er:       
Ukedager: 1645-1945.       
Lørdager: 1000-1230 og 1600-1945.       
Søndager: 1000-1230 og 1600-1730       

Hva kan den besøkende ha med seg?       
Det tillates ikke å medbringe mat eller flytende væske til besøket, ei heller tobakk og toalettartikler. Effekter besøkende har med seg inn i fengslet tas imot av betjentene i besøksavdelingen og leveres til mottakelsen. Besøkende kan ikke levere penger til den innsatte via besøksavdelingen, penger kan settes inn på kontonummer 1506 29 84322. Husk å merke innbetalingen med fullt navn på mottaker. Post leveres fengselsførstebetjent. Innsatte kan ta imot et begrenset antall aviser og tidsskrifter fra de besøkende via betjentene på besøksavdelingen. Gjenstander besøkende skal ha med seg ut av fengslet utleveres når besøket er avsluttet og de er kontrollert.       

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?       
Det følger av straffegjennomføringsloven at barns rett til samvær med sine foreldre skal vektlegges når foreldre gjennomfører straff. Det skal tas særlig hensyn til hva som er barnets beste. Dette innebærer blant annet at det ved besøk av barn skal vurderes utvidet besøkstid og hyppigere besøk. Fengslet vil legge til rette for at besøk av barn kan gjennomføres på en skånsom måte. Barnebesøk skal gjennomføres i barnevennlige besøksrom. I besøksavdelingen i Ila fengsel er det leker, spill og tegnesaker som barn kan låne under besøket.     
 
Filmen under er laget for barn og unge som skal på besøk i fengselet.