I Grefsenveien 26 er mange muligheter for domfelte samlet på nærmere 2000 kvadratmeter over flere etasjer.

Det dufter kaffe og nybakte godsaker en onsdag formiddag i kafeen Røverkaffe i Grefsenveien 26 i Oslo. Her driver Røde Kors Nettverk Etter Soning sammen med flere partnere sitt tilbakeføringssenter, som er en støtte for innsatte på vei fra fengselet og tilbake til samfunnet og etter løslatelse. Domfelte som benytter seg av tilbudet betegnes som deltakere. Antallet som får bistand varierer mellom 350 og 400. 

Som «samboere» i den ombygde tobakksfabrikken har Røde Kors NAV, Grønland voksenopplæring som tilbyr domfelte ulike typer skolegang etter individuelle behov, og kriminalomsorgens ND-senter, som sørger for gjennomføring av Narkotikaprogram med domstolskontroll for domfelte. Også Røverradioen som lager radio fra fengslene har lokaler her. Huset ble åpnet i 2017.

På bildet står Stian Estenstad, enhetsleder for Røde Kors Nettverk Etter Soning og Røde Kors Visitortjeneste, sammen med Monica Slaatsveen som er leder for ND-senteret i huset.  

Stian Estenstad fremhever den store fordelen ved å samle flere hjelpere på ett sted: 

- Det vanlige har jo vært at de domfelte springer fra kontor til kontor for å få den hjelpen de trenger når de er ute av fengselet og tilbake i samfunnet, samtidig som de som skal hjelpe ikke treffer hverandre og ikke klarer å samarbeide godt nok. Det er helt åpenbart at vi gir en både bedre og mer effektiv støtte til domfelte når vi jobber sammen under samme tak, sier han.
- Å bistå domfelte som skal tilbake til samfunnet handler ikke bare om å pøse penger inn i hjelpeapparatet, men også om at vi sammen må jobbe smartere, sier Stian. 
Noen domfelte arbeider i Grefsenveien mens de gjennomfører en del av en fengselsstraff i for eksempel rusbehandlingsinstitusjon, såkalt § 12-soning. Senteret tilbyr arbeidstrening i kaféen og i sykkelverkstedet RedBike. Sistnevnte selger brukte tråsykler og nye elsykler og har vaskehall for sykler. Med verksted i huset er RedBike en av ikke altfor mange elsykkelselgere som også tilbyr kunden service og reparasjoner etter kjøpet av elsykkelen.

Tilbakeføringssenteret tilbyr gjeldsrådgivning for domfelte, og hele 50 frivillige med økonomikunnskaper stiller jevnlig opp og bidrar med dette. Likevel er det kø for å få slik rådgivning. 

- Gjeld og dårlig økonomi er et stort problem for mange domfelte og de trenger hjelp for å rydde opp i det, sier Stian. 

- Vi bistår også med å skaffe arbeid eller arbeidstrening. Mange domfelte har liten arbeidserfaring, og i noen tilfeller bør de ha arbeidstrening før de begynner hos en «vanlig» arbeidsgiver. Arbeid og økonomi henger tett sammen, og gjeld og dårlig økonomi er ofte forbundet med skyld, skam og fattigdomsproblematikk. Dørterskelen for å be om hjelp kan være høy, sier han. 

Tilbakeføringssenteret er der for de domfelte når de løslates fra fengselet, men i mange tilfeller begynner arbeidet også før løslatelse. Og i stedet for at hjelperne drar til fengselet, så får de innsatte såkalt fremstilling og drar fra fengselet til Grefsenveien sammen med en fengselsbetjent for å være med på å forberede sitt eget liv utenfor fengselet. 
Flere enn 50 personer har nå sin arbeidsplass i huset. 

Men også frivillige gjør en stor innsats: Til enhver tid bidrar mellom 250 og 300 mennesker med ett eller annet, som den nevnte gjeldsrådgivningen, eller utføre ulike oppgaver i huset, eller å organisere fritidsaktiviteter for løslatte domfelte og deres familier. Det kan være turer, datakurs, jogging, yoga eller trening. Aktivitetene er viktige også for domfeltes barn, som kanskje har hatt liten eller ingen kontakt med mor eller far over lang tid. 

For kriminalomsorgen er Røde Kors og Tilbakeføringssenteret en viktig medspiller. Kriminalomsorgens ND-senter for Oslo flyttet inn i Grefsenveien i fjor høst. ND-senteret administrerer Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND), en straffegjennomføringsform som er et alternativ til ubetinget fengselsstraff i tilfeller der kriminaliteten henger sammen med rusmisbruket. Det skreddersys et program for den enkelte domfelte ut fra vedkommendes behov. Da passer det godt å ha tilhold i Grefsenveien og tilgang til mange muligheter. 

- ND-senteret og de domfelte hos oss har over tid benyttet seg av alle de ulike tilbudene i huset, sier lederen Monica Slaatsveen. Også hun poengterer verdien av at flere sitter sammen i huset.   

Driften av Tilbakeføringssenteret finansieres av en rekke bidragsytere som Røde Kors selv, Oslo kommune, Kriminalomsorgsdirektoratet, Helsedirektoratet og diverse legater og fond.  
Bygningen leies av firmaet Opsahl Eiendom, som både Røde Kors og ND-senteret opplever som en god husvert som har et humant engasjement og stiller opp når det behøves. 

- Relasjonene mellom menneskene er det aller viktigste for å få til noe, sier Stian Estenstad. 

Og så er det reklamen: Kaféen Røverkaffe er åpen mandag – fredag kl. 9-16, og det arbeides med å få til åpningstid også på lørdager. Croissantene er deilige, kaffen er brent av domfelte og er verdens beste!
-
Tilbakeføringssenterets nettside:
https://www.rodekors.no/lokalforeninger/oslo/aktiviteter/under-og-etter-fengselsopphold/nettverk-etter-soning-i-oslo/