Kor møter den dømde opp?

Lett tilgang til kontoret frå Torget i Leirvik sentrum. Det er godt skilta ved inngong.

Kva for programverksemd driv kontoret?

Program mot ruspåvirka køyring, sinnemeistring, "EIN-TIL-EIN".

Til hovudkontor