Kor møter den dømde opp?

Kontoret ligg i Røldalsvegen 34, 2. etasje. Same inngang som Odda Legesenter.

Kva for programverksemd driv kontoret?

Program mot ruspåvirka køyring.

Til hovudkontor