Avdelingens oppgave er å gi meningsfullt samvær og aktiviteter til mannlige innsatte som har vært utelukket fra fritidsfellesskapet over lengre tid (langtidsisolert) på grunn av utagerende eller påfallende adferd som skyldes alvorlig og kompleks problematikk, og det ikke kan utelukke at det skyldes alvorlige psykisk lidelse.

NFFA ble opprettet på Ila fengsel 1. januar 2020. Avdelingen har tidligere vært drevet i midlertidige lokaler på Ila fengsel, og nå ved Romerike fengsel Ullersmo avdeling under den pågående rehabiliteringen av bygningsmassen på Ila.

Bemanningen i avdelingen er finansiert gjennom både Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og vil således ha ansatte med både helsefaglig og fengselsfaglig kompetanse.

NFFA flytter inn i nye og tilrettelagte lokaler på Ila første halvår 2023.