Oslo Pride anmoder på bakgrunn av politiets anbefalinger alle som har planlagt å delta på eller se paraden om å ikke møte. Alle arrangementer i tilknytning Oslo Pride avlyses.

Les mer her:
https://www.oslopride.no/a/paradenavlyses