Haugesund fengsel

Kriminalomsorgen region sørvest

haugesundfengsel

Haugesund fengsel ligger i Haugesund kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 18 plasser.

Informasjon før straffegjennomføring/varetekt

Hvordan kommer man til fengslet?
Kjør Karmsundsgaten nordover eller sørover. Det er bare ett lyskryss i denne gata - ta av i lyskryss og kjør nedover mot sjøen. Fengslet ligger på høyre side ca. 250 meter fra lyskrysset. Fengselets adresse er Skillebekkgt. 10, 5515 Haugesund. Se kart .

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Vi må være sikker på at rett person møter til soning i fengslet. Det er derfor viktig at domfelte har med seg gyldig legitimasjon.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Den domfelte kan bringe med seg klær og toalettsaker. Vi anbefaler at det medbringes noe penger, slik at man kan foreta eventuelle nødvendige innkjøp ved ankomst. Såpe, tannbørste, tannkrem og deodorant kan fås på fengselet. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det ikke er tillatt å medbringe eget datautstyr som PC og spillmaskiner. Ved spesielle tilfeller ordnes behovet for PC via fengslets skoleavdeling. Hvis innsatte har med seg egne medisiner ved innsettelsen, må disse godkjennes av fengselslegen før de kan tas i bruk i fengslet.

Det tillates kun et minimum av smykker medtatt inn i avdelingen. Maksimalt én giftering, ett halssmykke og ett par øreringer. Øvrige effekter blir satt på lager. Verdigjenstander oppbevares i eget verdiskap.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva kan den innsatte få utlevert?
Hvis den innsatte mangler toalettartikler, vil dette i noen grad deles ut av fengslet. Hos oss bruker alle innsatte privat tøy, men vi har muligheter for å hjelpe innsatte som mangler det mest nødvendige av klær.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
De ordinære kantinevarene leveres av en lokal dagligvarebutikk. Innsatte fyller ut handleliste som leveres til butikken av fengslet. Det tillates handling for 600 kroner pr. uke. Dette gjelder både for domsinnsatte og varetektsinnsatte.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte har fri telefon til forsvarer og påtalemyndigheten eller andre relevante institusjoner/personer.

Det er som hovedregel ikke tillatt å motta private telefonsamtaler. Som hovedregel har innsatte adgang til å ringe private samtaler 20 min. pr. uke. Private telefoner skal vanligvis gjennomføres etter kl. 17.00 i ukedagene, og betales av de innsatte selv.

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Etter innsettelsen vil fengselet forsøke å tilby deg arbeid. Vårt fengsel er imidlertid primært et varetektsfengsel, og arbeidstilbudene er av den grunn noe begrenset.

Hvilke programtilbud har man ved fengslet?
Haugesund fengsel har tilbud om sinnemestringsprogram. I samarbeid med Haugesund friomsorgskontor tilbyr vi også Brotts-brytet og programopplegg fra Alternativ til vold (ATV).

Hvilket skoletilbud gis til innsatte i fengslet?
Haugesund fengsel gir et tilbud innen grunnskoleopplæring og videregående utdanning, både yrkesrettet og studiespesialiserende. Kompetansegivende utdanning kan påbegynnes, videreføres og/eller fullføres under soning innenfor de rammene som gjelder for straffegjennomføring. Det er Haugaland videregående skole som har ansvaret for opplæringsvirksomheten i Haugesund fengsel.

Hvilket tilbud har man ved arbeidsdriften i fengslet?
Arbeidstilbudet er relativt begrenset. Det er fire til seks arbeidsplasser i verksteddriften, og det er i hovedsak trevare og monteringsarbeider. To innsatte er til enhver tid sysselsatt i vaskeriet. Til innvendig vedlikehold eller reparasjoner kan det i perioder sysselsettes én til to innsatte. Etter spesiell godkjenning kan én domsinnsatt/bøtesoner ha arbeid på uteområdet med hagestell og vedlikehold.

Haugesund fengsel er godkjent lærebedrift, og kan også gjennomføre realkompetanse-kartlegging.

Informasjon til besøkende

Hva er prosedyrene for å besøke en innsatt i fengslet?
Innsatte kan motta besøk av sine nærmeste og andre som det har betydning å holde kontakten med. Det er anledning å motta besøk av fire personer. Nærmeste pårørende regnes som 1 person i denne sammenheng. Den innsatte sender ut søknad om besøkstillatelse til de den innsatte ønsker besøk av. Videre må vedkommende som ønsker å komme på besøk, søke skriftlig på det mottatte skjema. Det skal i søknaden oppgis navn, relasjon, fødselsdata og adresse.

Er søkeren ukjent for oss, vil det bli foretatt undersøkelser om bakgrunn og lignende hos våre samarbeidspartnere. Blir søknaden innvilget, vil besøkstillatelse bli sendt vedkommende pr. post. Et eksemplar beholdes i fengselet. Eventuell beslutning om avslått besøkssøknad sendes også pr. post. Besøk bestilles pr. telefon på 52 70 54 00.

Det er muligheter for å få besøk av visitor som er tilknyttet Røde Kors’ visitortjeneste. Dette er voksne kvinner og menn som selvfølgelig er pålagt taushetsplikt. Hvis du ønsker besøk av visitor må du melde fra om dette i vakta. Innsatte med lite øvrig besøk vil bli prioritert.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Tirsdager 10:00 - 11:00 Lørdag og søndag 10:00 - 11:00, 13:00 - 14:00 og 14:15 - 15:15

Hva kan den besøkende ha med seg?
Det tillates at den innsatte får ta inn klær, sko, aviser og blader inn i avdelingen i forbindelse med besøk. Artiklene leveres i vakta for kontroll. Det er mulig å sette inn kontanter på den innsattes konto. Kontanter leveres i vakta før besøket finner sted.

For barn og unge og pårørende med barn

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn? 
Det tillates at barn får besøke sine pårørende i fengslet, men våre besøksrom er små og lite egnet for lekemuligheter for små barn.

Haugesund fengsel har egen barneansvarlig. Har du behov for informasjon om hvordan ting kan gjøres bedre, eller for å opprettholde kontakten mellom den innsatte og ditt/dine barn kan du ta kontakt pr mail: barneansvarlig.haugesund.fengsel@kriminalomsorg.no, eller ringe Haugesund fengsel på tlf: 52 70 54 00 og spørre etter barneansvarlig.

Barn av innsatte kan også selv ta kontakt om det er noe de vil snakke om.

”Veiledningssenteret for pårørende” i Haugesund støtter bl.a. pårørende til innsatte med samtaler og andre aktiviteter. De har egne barnegrupper.