Haugesund fengsel ligger i Haugesund kommune og er en enhet med høyt sikkerhetsnivå. Fengselet har ordinær kapasitet på 18 plasser.

Informasjon før straffegjennomføring/varetekt

Hvordan kommer man til fengslet?
Kjør Karmsundsgaten nordover eller sørover. Det er bare ett lyskryss i denne gata - ta av i lyskryss og kjør nedover mot sjøen. Fengslet ligger på høyre side ca. 250 meter fra lyskrysset. Fengselets adresse er Skillebekkgt. 10, 5515 Haugesund. Se kart .

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Vi må være sikker på at rett person møter til soning i fengslet. Det er derfor viktig at domfelte har med seg gyldig legitimasjon.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Den domfelte kan bringe med seg klær og toalettsaker. Vi anbefaler at det medbringes noe penger, slik at man kan foreta eventuelle nødvendige innkjøp ved ankomst. Såpe, tannbørste, tannkrem og deodorant kan fås på fengselet. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det ikke er tillatt å medbringe eget datautstyr som PC og spillmaskiner. Ved spesielle tilfeller ordnes behovet for PC via fengslets skoleavdeling. Hvis innsatte har med seg egne medisiner ved innsettelsen, må disse godkjennes av fengselslegen før de kan tas i bruk i fengslet.

Det tillates kun et minimum av smykker medtatt inn i avdelingen. Maksimalt én giftering, ett halssmykke og ett par øreringer. Øvrige effekter blir satt på lager. Verdigjenstander oppbevares i eget verdiskap.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva kan den innsatte få utlevert?
Hvis den innsatte mangler toalettartikler, vil dette i noen grad deles ut av fengslet. Hos oss bruker alle innsatte privat tøy, men vi har muligheter for å hjelpe innsatte som mangler det mest nødvendige av klær.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
De ordinære kantinevarene leveres av en lokal dagligvarebutikk. Innsatte fyller ut handleliste som leveres til butikken av fengslet. Det tillates handling for 950 kroner pr. uke. Dette gjelder både for domsinnsatte og varetektsinnsatte.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Innsatte har fri telefon til forsvarer og påtalemyndigheten eller andre relevante institusjoner/personer.

Det er som hovedregel ikke tillatt å motta private telefonsamtaler. Som hovedregel har innsatte adgang til å ringe private samtaler 20 min. pr. uke. Private telefoner skal vanligvis gjennomføres etter kl. 17.00 i ukedagene, og betales av de innsatte selv.

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Etter innsettelsen vil fengselet forsøke å tilby deg arbeid eller skoleplass.

Hvilke programtilbud har man ved fengslet?
Ingen

Hvilket skoletilbud gis til innsatte i fengslet?
Haugesund fengsel gir et tilbud innen grunnskoleopplæring og videregående utdanning, både yrkesrettet og studiespesialiserende. Kompetansegivende utdanning kan påbegynnes, videreføres og/eller fullføres under soning innenfor de rammene som gjelder for straffegjennomføring. Det er Haugaland videregående skole som har ansvaret for opplæringsvirksomheten i Haugesund fengsel.

Hvilket tilbud har man ved arbeidsdriften i fengslet?
Arbeidstilbudet er relativt begrenset. Det er fire til seks arbeidsplasser i verksteddriften, og det er i hovedsak trevare og monteringsarbeider. To innsatte er til enhver tid sysselsatt i vaskeriet. Til innvendig vedlikehold eller reparasjoner kan det i perioder sysselsettes én til to innsatte. Etter spesiell godkjenning kan én domsinnsatt/bøtesoner ha arbeid på uteområdet med hagestell og vedlikehold.

Haugesund fengsel er godkjent lærebedrift, og kan også gjennomføre realkompetanse-kartlegging.

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk til innsatte?
Alle som ønsker å besøke innsatte i Haugesund fengsel må søke om å bli klarert for besøk. Barn under 15 år må også søke, men det vil ikke bli sendt forespørsel om vandel på dem.

Besøkende kan søke om besøkstillatelse digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

For de som ikke har elektronisk ID er det selvfølgelig fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. 

Søknadsskjemaet vil bli sendt til norsk politi for kontroll. Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.  

En besøksklarering varer i ett år. De som allerede har klarering trenger ikke å søke på nytt før det nærmer seg at klarering går ut.

Det er muligheter for å få besøk av visitor som er tilknyttet Røde Kors’ visitortjeneste. Dette er voksne kvinner og menn som selvfølgelig er pålagt taushetsplikt. Hvis du ønsker besøk av visitor må du melde fra om dette i vakta. Innsatte med lite øvrig besøk vil bli prioritert.

Hvordan bestille besøk?
Besøk bestilles på telefon 52 70 54 00.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Mandag og tirsdag: Kl. 16.30 – 17.30
Lørdag og søndag  Kl. 10.15 – 11.15, 11.45 -12.45 og 16.00 – 17.00

Hva må/kan den besøkende ha med seg?
Den besøkende skal alltid forevise gyldig legitimasjonn og besøkstillatelse skal fremvises.Det tillates at den innsatte får ta inn klær, sko, aviser og blader inn i avdelingen i forbindelse med besøk. Artiklene leveres i vakta for kontroll. 

Det er ikke tillatt bringe med noen form for nærings- eller nytelsesmidler ved besøk i fengselet. Det er ikke tillatt å medbringe mobiltelefon eller annet teknisk utstyr inn på besøket. Det er ikke tillatt å røyke på besøksrommet

For barn og unge og pårørende med barn

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn? 
Det tillates at barn får besøke sine pårørende i fengslet. Vårt familiebesøksrom er av god størrelse og har leker tilgjengelig for barn på besøk.

Haugesund fengsel har egen barneansvarlig. Har du behov for informasjon om hvordan ting kan gjøres bedre, eller for å opprettholde kontakten mellom den innsatte og ditt/dine barn kan du ta kontakt pr mail: barneansvarlig.haugesund.fengsel@kriminalomsorg.no, eller ringe Haugesund fengsel på tlf: 52 70 54 00 og spørre etter barneansvarlig.

Barn av innsatte kan også selv ta kontakt om det er noe de vil snakke om.

”Veiledningssenteret for pårørende” i Haugesund støtter bl.a. pårørende til innsatte med samtaler og andre aktiviteter. De har egne barnegrupper.