Halden fengsel

Kriminalomsorgen region øst

Halden fengsel

Halden fengsel er et av Norges største fengsler med plass til 227 innsatte. Fengselet har høyt sikkerhetsnivå, i tillegg til en overgangsbolig, og gjennomfører varetektsfengsling og fengselsstraffer av ulike kategorier. Halden fengsel har et høyt faglig nivå og legger vekt på tverrfaglig samarbeid.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man seg til fengslet?
Halden fengsel ligger i Justisveien på Torpum i Halden. For de som benytter seg av offentlig transport kan man ta buss til Svinesundsparken og gå ca 2 km (20 min gange) til fengslet. Ved bruk av tog, tar man dette til Halden stasjon og buss evt. taxi videre til fengslet. Ta kontakt med Østfold kollektiv for ytterligere informasjon.

Hva MÅ den domfelte ha med seg?
Domfelte må ha med soningsinnkalling og gyldig legitimasjon når de møter.

Hva KAN den domfelte ha med seg?
Begrenset antall klesplagg, lesestoff, bilder uten ramme, barbermaskin, discman.

Hva kan den innsatte ikke ha med seg?
Toalettartikler, alle typer sprayflasker, skrive- og tegnesaker, ulovlig pornografi, PC-utstyr, musikkspillere med opptaksmuligheter, CD- og DVD-plater, smykker, klokker med verdi over kr 5000,- samt tobakk, sigaretter, snus, o.l. Denne listen er ikke uttømmende.
 
Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Ved innsettelse får den innsatte en "innkomstpakke" som består av følgende: en tøysekk, en dyne, en joggebukse, en joggegenser, dynetrekk, putevar, laken, to håndklær, to truser, en t-skjorte, to par sokker, en tannbørste, en tannkrem, et stykk såpe, en penn, vanlige konvolutter og skrivepapir.

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Ved innkomst i fengselet gjennomgås den innsattes effekter og han får utlevert innkomstpakken. Innsatte blir fortrinnsvis overført til mottaksavdelingen. Her får han informasjon om daglige rutiner. Den innsatte skal også ha en innkomstsamtale og samtale med helseavdelingen.

Alle som blir satt inn i Halden fengsel i varetekt eller på dom, skal starte sitt opphold i avdeling A. Her ligger alle funksjonene som har med registrering, innsettelse, mottak og plassering av den innsatte å gjøre. Alle nyinnsatte skal gjennom en grundig kartlegging de første dagene av oppholdet. Dette er et samarbeid mellom fengslet, helseavdelingen og skolen.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Fengselsbutikken ”Justisen” er en dagligvarebutikk med ca 8-900 vareartikler. Her kan de innsatte selv gå i butikken å handle nødvendig hygieneartikler, frukt og grønt, kjøttvarer, fisk, krydder tørrvarer o.l. All handling skjer til faste tider 1 gang pr. uke. De innsatte har et eget personlig handlekort.

Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?

Alle innsatte gis anledning til å ringe i tjue minutter per uke. Unntak gjøres i spesielle situasjoner der konkrete behov har oppstått. Det kan søkes om utvidet ringetid med 10 minutter pr uke, dette gjelder særskilt opp mot innsatte med barn. Fremmedspråklige innsatte kan søke om å få snakke på sitt morsmål.

Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?

Informasjon om tillatte effekter blir sendt ut ved innkalling til straffegjennomføring. Du kan også få informasjon ved å kontakte fengselet. 

Hvilke skoletilbud har fengslet?

Halden videregående skole har et stort og variert tilbud innenfor følgende områder:

  • Begynneropplæring i norsk og engelsk for utenlandske innsatte
  • Vg1 bygg og anlegg, Vg2 Byggteknikk med mulighet for fagbrev som tømrer
  • Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg2 Industriteknologi med mulighet for fagbrev innen platearbeiderfaget, CNC-maskineringsfaget, sveisefaget, industrimekanikerfaget
  • Vg1 Restaurant og matfag, Vg2 kokk og servitørfag med mulighet for fagbrev som institusjonskokk
  • Studiespesialisering
  • Fag innen medier og kommunikasjon
  • Fag innen musikk
  • Fag innen design og håndverk
  • Fag innen service og samferdsel med vekt på IKT-servicefag

Hvilke tilbud har arbeidsdriften i fengslet?

Arbeidsdriften har tilbud innenfor følgende fagområder:

Kjøkken, utegruppe, bilpleie, trevare, snekring, byggfag og teknikk, renhold, kunst og håndverk, keramikk, montering, bibliotek, radio, butikk, trykkeri, ganggutter og vaskeri.

Hvilke fritidstilbud har fengslet?

I fengselet gis det treningstilbud til Rusmestringsenheten, skadeforebyggende og rehabiliterende trening med fritidsledere og fysioterapeut og kroppsøving. Fritidsavdelingen har ellers et bredt fokus på aktivisering av innsatte, gjerne i innkomstfasen, for å begrense skadevirkningene av isolasjon og andre psykiske utfordringer. 

Fritidsavdelingen arrangerer også 4-6 årlige konserter for de innsatte 

Programvirksomhet

Halden fengsel tilbyr et bredt spekter av programmer og kurstilbud.

Disse er: 
- NSAP
- ER-VIL-KAN
- Kortprogram Rus
- Brotts-Brytet
- Sinnemestring - KRUS
- Sinnemestring - BRØSET
- Stressmestring
- ROS
- Foreldreveiledning ICDP
- Pappaprogrammet
- Hasjavvenningsprogrammet UT AV TÅKA!
- Økonomiprogrammet TA GREP!
- Gatemegling i samarbeid med Røde Kors
- Stressless i samarbeid med fritidsavdelingen og Halden DPS
- KART i samarbeid med Retretten
- Barneidrettskurs  i samarbeid med Halden vgs, Østfold idrettskrets og fritidsavdelingen
- Konflikrådskurs - i samarbeid med Konfliktrådet

Videre tilbyr programavdelingen deltagelse i Refleksjonsgrupper, Tenk UT! og russamtalen (både som forebyggende tiltak eller som reaksjon etter §40). All deltakelse på program og kurs er frivillig, men fengselet ønsker å motivere innsatte til å ta tak i sine utfordringer og hjelpe dem til å bli en bedre utgave av seg selv. 

Informasjon til besøkende

Hvilke prosedyrer gjelder for besøk av innsatte?
Klarering av besøkende:
Før du kan komme på besøk til Halden fengsel må du klareres. 

Fra og med 01.6.2021 kan pårørende søke om dette digitalt, ved å logge seg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

Besøkende som allerede har blitt klarert, trenger ikke å søke klarering på nytt før de skal re-klareres etter 1 år.

For de som ikke har elektronisk id vil det fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk.

Utenlandske statsborgere:
Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.

Hvordan bestille besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten eller i selvbetjeningsportalen. Besøket må bestilles en uke i forveien av tidspunktet det skal finne sted.

Dette gjøres ved å fylle ut kontrollskjema for besøk av innsatte, som du finner på Halden fengsel sin hjemmeside – www.haldenfengsel.no. Kontrollskjemaet sendes så til den du ønsker å besøke i fengselet v/fengselets postboksadresse.

Hva er besøkstidene i fengslet?
Etter å ha blitt godkjent og klarert for besøk kan man ringe fengslet og bestille besøk. Innsatte kan motta to enkeltbesøk eller ett dobbeltbesøk pr. uke. Det er kun ved dokumenterte særdeles spesielle omstendigheter man kan søke om ytterligere utvidet besøkstid.
Bestilling av besøk gjøres på telefon: 69 21 46 51
Telefonen er åpen mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00-11.00.
 
Våre besøkstider:
Ukedager: Kl.15.30 - 17.00 og kl.18.00 - 19.30
Helg: Kl. 11.45 - 12.45 og 15.00 - 16.30
Hva kan den besøkende ha med seg?
Aviser, tidsskrifter, ukeblader, brev eller effekter.
Den besøkende kan ved besøk levere inn et begrenset antall aviser, tidskrifter, ukeblader eller lignende. Dette avleveres til betjent i slusa før besøket starter, som skal kontrollerer dette og leverer det ut til innsatte senere. Alle ting (effekter) som man ønsker å levere til innsatte, skal sendes med post. Ved besøk fra utlandet kan det gjøres unntak, dette må i så fall avtales på forhånd ved bestillingen av besøket.

Hva kan jeg ikke ta med til innsatte?
Det er ikke tillat å ta med inn brev, toalettartikler, snus, sigaretter, tobakk, skrapelodd eller tippelapper til innsatte.
Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Vi har familierom med leker og lufteplass, samt at vi har et besøkshus, der innsatte kan ha familien på besøk, også overnatting, etter bestemte regler.
 
Besøkshuset ligger som en selvstendig bygning, med en stor stue, et barneværelse og et størresoveværelse. I stuen er det integrert kjøkken, spisebord, sofa og TV, og i barneværelse står en køyeseng med mange bamser og leker. Besøkshuset er tilrettelagt slik at det skal fremstå som hjemmekoselig og gi en positiv opplevelse spesielt for barna, slik at det er godt å besøke pappa, mens han sitter i fengsel