Halden fengsel

Besøksadresse: Justisveien 10, 1787 Berg i Østfold
Postadresse: Postboks 694, 4305 Sandnes
Telefon: 69 21 46 00
Faks: 69 21 49 90
E-post: postmottak-8160@kriminalomsorg.no  
Nettside: www.haldenfengsel.no .

Halden fengsel er det tredje største fengselet i landet (etter Oslo og Bergen) med 248 fengselsplasser.

Gjennom bedre samarbeid mellom en rekke etater skal innsatte i Halden fengsel få skikkelig oppfølging og tilbud som setter dem i stand til å vende tilbake til et normalt liv etter endt soning. Etater som skolevesenet, helsevesenet, NAV, bibliotek og kirken er blant de viktigste som vil etablere seg i Halden fengsel.

Les mer på www.haldenfengsel.no