Halden fengsel i internasjonal TV-serie

Den Oscarvinnende filmregissøren Wim Wenders produserer nå en TV serie om hvordan bygninger sier noe om vårt samfunn, vår kultur og hvordan de påvirker oss. Fem bygg fra hele verden er valgt ut, og et av dem er Halden fengsel.

Halden hellig rom

Ære å få være med

Neste uke begynner filmopptakene i Halden fengsel. Blant de andre bygningene som skal være med i dokumentarserien er Nasjonalbiblioteket i St. Petersburg og konserthuset for Berlin filharmonien. Filmene fra de forskjellige byggene har et felles utgangspunkt; spørsmålet «hvis bygninger kunne snakke, hva ville de si om oss?». Filmene skal si noe om hvordan bygninger forteller noe om vår kultur, hva som har skjedd i fortiden og kanskje også noe om hvordan de er med på å forme oss og fremtiden.

Are Høidal, fengselsleder ved Halden fengsel, sier han var positiv til prosjektet fra første stund

- Når vi ser hvilke andre bygninger som er med i prosjektet og hvilke regissører som jobber med dette, var det en ære for oss å bli plukket ut.

Robert Redford en av av regissørene

Robert Redford er regissør på en av de andre filmene. I Halden er det danske Michael Madsen som er regissør. Høidal håper dokumentarfilmen kan være med på å formidle noe av grunnideen i norsk kriminalomsorg.

 - Den humane behandlingen av dem som sitter i norske fengsler er en grunnidé som vi skal være stolte av og ikke redd for å vise frem nasjonalt eller internasjonalt, sier Høidal. Når vi ser på resultatene til norsk kriminalomsorg totalt sett, har vi god grunn til å markedsføre det vi driver med. Det er også en grunn til at medier fra mange land kommer hit. Jeg har sett mange av oppslagene og de er i mange sammenhenger positive til "den norske modellen".

Påvirke folks holdninger

- Tror du en slik film vil påvirke folks holdninger til norsk kriminalomsorg?

 - Det som er viktig for norsk kriminalomsorg, er å presentere alle de gode resultatene vi oppnår og ikke bare fokusere på den gode standarden det er mange steder. God standard og gode holdninger lønner seg i det lange løp. Det bør også andre land etter hvert oppdage. Hevntanken alene gir ingen gode resultater. Frihetsberøvelsen kjennes også på kroppen her i Halden fengsel, men alle skal ut for å "bli våre naboer".

 

Bygning og menneske

- Hvilke tanker har du gjort deg om hvordan bygningen påvirker mennesker?

 - Jeg tror alle mennesker blir preget av de omgivelsene de har rundt seg. Det påvirker humøret, det påvirker lysten og motivasjonen til å jobbe med egne målsettinger og det påvirker stemningen totalt sett i virksomheten. Det kan også dokumenteres gjennom vår statistikk på antall alvorlige hendelser i Halden fengsel. Forholdet mellom ansatte og innsatte blir også preget positivt ved at man har hyggelige fysiske forhold rundt den daglige driften, sier Are Høidal.