Halden fengsel i høgskolesamarbeid

Halden fengsel har i dag startet et samarbeid med Høgskolen i Østfold om forsknings- og utviklingsarbeid. Dette er spesielt interessant for tilbakeføringsarbeidet i Halden.
Fengselsdirektør Are Høidal har store forventninger til hva samarbeidet om forskning og utvikling vil ha å si for tilbakeføringsarbeidet. Han mener det er et helt sentralt arbeid, alle innsatte skal en gang tilbake til samfunnet.

For Høgskolen i Østfold betyr samarbeidet at de opprettholder en tett kontakt med samfunnet rundt seg. Det skaper samarbeidsarenaer som hele samfunnet kan dra nytte av, sier Elin Nesje Vestli til Høgskoleavisa.