Halden fengsel - ferdig bygd om to måneder!

4. august 2009 blir en av mange merkedager for Halden fengsel dette og neste år. Da overtar Statsbygg de siste bygningene på fengselsområdet fra AF Gruppen Norge.

Ansatte i Moss fengsel på besøk i Halden. De vil få tilbud om jobb i Halden når Moss legges nedBygningene det dreier seg om er administrasjonsbygget, helseavdelingen, mottaksavdelingen, kjøkkenet/kantinen, hovedlager, miljøstasjon og åpen avdeling. Tidligere i vår har Statsbygg overtatt aktivitetssenteret fra Veidekke, boenhetene fra Ove Skår AS og ringmuren fra Mesta. Da er byggeprosjektet komplett. Høsten 2009 vil gå med til å fylle opp bygningene med brukerutstyr. Brukerutstyrsprosjektet (BRUP) styres også av Statsbygg og skal være fullført i mars 2010. Da skulle vi ha alt i orden til den offisielle åpningen av fengselet i april 2010.

Justisdepartementet blir leietaker
Det blir en litt annerledes overtakelse av Halden fengsel enn ved tidligere overtakelser, som for eksempel Bergen, Skien og Ringerike. Justisdepartementet tar ikke over eieransvaret for Halden fengsel, slik de høytidelig har gjort ved de andre fengslene. Statsbygg vil eie og vi vil leie. Vi får lov til å bruke bygningene mot en aldri så liten husleie (skal ikke komme inn på de summene her). Vi får vel da på åpningsdagen overlevert en gullkantet leiekontrakt festet til nøkkelen som normalt har vært det håndfaste bevis på eierskapet. Men det skal vi leve med, så lenge noen bevilger tilstrekkelig med midler til å betale denne husleien.

Rekruttering av ansatte
Det som blir vår jobb fremover, blir å rekruttere ca. 250 medarbeidere som skal arbeide i Halden fengsel når det åpner. I tillegg til våre 250, blir det ca. 50 andre samarbeidspartnere som får sitt virke bak murene i Halden. Skolen har blant annet lyst ut 20 lærerstillinger i disse dager. I tillegg kommer helse, NAV, bibliotek, prest, Statsbygg m.m. Sammen skal vi 300 skape et fornuftig innhold i tiden som kommer og etablere gode og trygge rutiner. Det er ingen ting som tyder på at vi blir arbeidsledige i månedene som kommer.

Når det gjelder status på bemanningskabaler, så vet vi i dag at de ansatte i Fredrikstad fengsel skal til Halden når Fredrikstad stenger (de er ansatt i Halden fengsel allerede). Dette håper vi skjer tidlig på høsten 2009. De ansatte i Moss fengsel vil også få tilbud om å arbeide i Halden når Moss stenger i høst. I tillegg til de ansatte i disse to fengslene (ca. 30 personer), skal aspirantkullet på Ravneberget (24 personer) over til Halden i desember. Disse ca. 50 ansatte vil være med å lage rutiner, innhold, teste anleggene og lage opplæringsprogram for de store gruppene som kommer i februar og mars 2010. Vi vil i disse dager lyse ut ca. 100 fengselsbetjentstillinger med tiltredelse februar 2010. Det er viktig å sjekke ut ”markedet” såpass tidlig, for å kunne komme med en konkret bestilling til KRUS om det kullet av pliktårsbetjenter som skal ut i etaten nå i desember eller i april.

Vil du jobbe i Halden - søk nå
Min oppfordring til alle fengselsbetjenter der ute i fengsels-Norge som har tanker om å søke seg til Halden – søk nå i første omgang. Ikke vent! Det går noen tog i disse dager. Bli med og skap din egen arbeidsplass. Sjekk ut vår hjemmeside www.haldenfengsel.no og ta kontakt med oss på de linkene som ligger der. Be gjerne om en omvisning. Det er verdt et besøk.

Noen av aspirantene fra Ravneberget som skal til Halden. De står foran kantinebygget og hovedvakta i Halden fengsel.

 

Fra venstre Assisterende fengselsleder Jan Strømnes, Statsbyggleder Terje Djuve og fengselsleder Are Høidal