Introduksjon av overgangsboligen

Halden overgangsbolig ligger i naturskjønne omgivelser i Berg i Østfold. Boligen ligger i tilknytning til Halden fengsel. Vi har 24 plasser fordelt på 13 rom, elleve dobbeltrom og to rom tilrettelagt for rullestolbrukerer.

Overgangsboligen tilbyr soningsopphold i et trygt og positivt miljø, med fokus på individuelt tilpasset foreberedelse til løslatelse. Vi har videre fokus på miljøarbeid og bo- og sosial trening.

Hvem kan søke om plass i Halden overgangsbolig?

 • Mannlige domfelte som er i siste del av straffegjennomføringen.
 • Gjenstående straffegjennomføringstid kan være fra tre måneder til 12 måneder. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak. Vilkårene for overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå må være oppfylte.
 • Vi tar i mot domfelte fra hele Norge.
 • Overføring av domfelte med dommer over ti år, må avgjøres på regionalt nivå.
 • Domfelte som har gjennomført minst èn ordinær permisjon uten merknader

Hva kan Halden overgangsbolig tilby under oppholdet

 • Frigang til arbeid eller skole.
 • Bo- og sosial trening
 • 30 døgn permisjon per år med mulighet til 50 døgn i året.
 • Ukentlig korttidspermisjoner med 10 timer per uke.
 • Bistand til forberedelse til løslatelsen.
 • Du får gjennomføre straff i et trygt og positivt miljø.
 • Godt aktivitetstilbud.
 • Tilbud om fremtidsplan og oppfølging av denne

Hva krever Halden Overgangsbolig av beboerne?

 • At man har oppnådd permisjonstid og har gjennomført minst én ordinær permisjon uten svikt.
 • At man har arbeids- eller studieplass.
 • At man er motivert til å gjøre en innsats for egen fremtid.
 • At man er villig til å samarbeide med ansatte ved overgangsboligen og de andre beboerne.
 • At man kan dele rom med andre.
 • At man har en positiv holdning.

Hvordan søke?

 • Fyll ut søknad som inneholder opplysninger om:
 • Motivasjonen domfelte har for å gjennomføreI straff ved Halden overgangsbolig
 • Informasjon om arbeids- eller studieplass
 • Informasjon om boligsituasjon
 • Eventuelt andre opplysninger av betydning for behandling av søknaden
 • Legg ved vedlegg som bekrefter opplysninger om arbeids- eller studieplass, boligsituasjon og evt annet av betydning. Kopi av fremtidsplan/individuell plan
 • Vedlegg fra kontaktbetjent
 • Domspapirer
 • Fange/hendelsesjournal