Introduksjon av overgangsboligen

Halden overgangsbolig ligger i naturskjønne omgivelser i Berg i Østfold. Boligen ligger i tilknytning til Halden fengsel. Vi har 24 plasser fordelt på 13 rom, elleve dobbeltrom og to rom tilrettelagt for rullestolbrukerer.

Overgangsboligen tilbyr soningsopphold i et trygt og positivt miljø, med fokus på individuelt tilpasset foreberedelse til løslatelse. Vi har videre fokus på miljøarbeid og bo- og sosial trening.

Hvem kan søke om plass i Halden overgangsbolig?

 • Mannlige domfelte som er i siste del av straffegjennomføringen.
 • Gjenstående straffegjennomføringstid kan være fra tre måneder til 12 måneder. I særlige tilfeller kan det gjøres unntak. Vilkårene for overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå må være oppfylte.
 • Vi tar i mot domfelte fra hele Norge.
 • Overføring av domfelte med dommer over ti år, må avgjøres på regionalt nivå.
 • Domfelte som har gjennomført minst èn ordinær permisjon uten merknader

Hva kan Halden overgangsbolig tilby under oppholdet

 • Frigang til arbeid eller skole.
 • Bo- og sosial trening
 • 30 døgn permisjon per år med mulighet til 50 døgn i året.
 • Ukentlig korttidspermisjoner med 10 timer per uke.
 • Bistand til forberedelse til løslatelsen.
 • Du får gjennomføre straff i et trygt og positivt miljø.
 • Godt aktivitetstilbud.
 • Tilbud om fremtidsplan og oppfølging av denne

Hva krever Halden overgangsbolig av beboerne?

 • At man har oppnådd permisjonstid og har gjennomført minst én ordinær permisjon uten svikt.
 • At man har arbeids- eller studieplass.
 • At man er motivert til å gjøre en innsats for egen fremtid.
 • At man er villig til å samarbeide med ansatte ved overgangsboligen og de andre beboerne.
 • At man kan dele rom med andre.
 • At man har en positiv holdning.

Hvordan søke om plass ved overgangsboligen?

 • Fyll ut søknad som inneholder opplysninger om:
  • Motivasjonen domfelte har for å gjennomføreI straff ved Halden overgangsbolig
  • Informasjon om arbeids- eller studieplass
  • Informasjon om boligsituasjon
  • Eventuelt andre opplysninger av betydning for behandling av søknaden
  • Legg ved vedlegg som bekrefter opplysninger om arbeids- eller studieplass, boligsituasjon og evt annet av betydning. Kopi av fremtidsplan/individuell plan
  • Vedlegg fra kontaktbetjent
  • Domspapirer
  • Fange/hendelsesjournal

Informasjon til besøkende

Klarering av besøkende:
Før du kan komme på besøk til Halden fengsel må du klareres. 

Du kan søke om dette digitalt, ved å logge deg på kriminalomsorgens selvbetjeningsportal med elektronisk ID. 

Besøkende som allerede har blitt klarert, trenger ikke å søke klarering på nytt før de skal re-klareres etter 1 år.

For de som ikke har elektronisk id vil det fremdeles være mulig å søke besøksklarering på papir, det vil bare ta litt lengre tid enn å levere elektronisk. Dette gjøres ved å fylle ut kontrollskjema for besøk av innsatte .Skjemaet sendes så til den du ønsker å besøke i fengselet v/fengselets postboksadresse.

Utenlandske statsborgere:
Utenlandske statsborgere må i tillegg levere vandelsattest fra sitt hjemland på norsk eller engelsk, i tillegg til kontrollskjemaet. Opplysningene i skjemaet blir sendt til politiet. Fengselet får på bakgrunn av dette, eventuelle merknader fra politiets registre. Dette danner grunnlaget for vår vurdering om besøkstillatelse blir innvilget.

Hvordan bestille besøk?
Besøk kan bestilles etter at man har fått tilsendt besøksgodkjenning i posten eller i selvbetjeningsportalen. Besøket må bestilles en uke i forveien av tidspunktet det skal finne sted. Besøk bestilles enten på mail til 8160.besok@kriminalomsorg.no eller ved å ringe overgangsboligen på 69 21 49 50. 

Besøkstider: 
Tirsdag - fredag kl .10:00-21:00
Lørdag –søndag kl.  11:00-20:00
.