Et sentralt punkt er at hver enhet/lokasjon innen 21. juni 2021 skal utarbeide en plan for normalisering av besøkskapasitet og besøksavvikling, innenfor rammene av tilgjengelig bygningsmasse og krav til smittevern. 

KDI ber om at enhetene også vurderer muligheten for gjennomføring av besøk utendørs.

Brevet fra KDI til regionene kan lastes ned her