Korona-tiltak i kriminalomsorgen

Koronavirus. Foto: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Kriminalomsorgen iverksatte i mars en rekke tiltak for å hindre koronasmitte i etaten. 22. juni ble flere av de mest inngripende tiltakene opphevet - og straffegjennomføringen returnerte i hovedsak til en normalsituasjon, til tross for at lokale tittak ble innført i områder med mye smitte.

Fra 6. november ble det opp til det enkelte fengsel og friomsorgskontor å gjøre selvstendige vurderinger basert på føringer fra Kriminalomsorgsdirektoratet. 

5. janaur 2021 innførte Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) nye og strengere tiltak for å redusere risikoen for smitte i kriminalomsorgen. Tiltakene gjelder til og med 18. januar.  

Smitte i kriminalomsorgen

Per 14. januar har totalt 88 ansatte og 44 innsatte/domfelte fått påvist koronasmitte. 8 ansatte og 1 innsatt/domfelt er ikke friskmeldt.

Det første tilfellet av koronasmitte i kriminalomsorgen ble registrert 16. mars 2020.

Frem til 25. juni ble det påvist koronasmitte hos 11 ansatte i kriminalomsorgen, hos seks innsatte i Bastøy fengsel og hos tre domfelte i friomsorgen. Alle de 20 smittede ble friskmeldt før sommeren.
 
De neste smittetilfellene ble registrert i august. 

Oversikt smittetilfeller

August 2020: 
2 ansatte

September 2020: 
5 ansatte 
En domfelt (Oslo friomsorgskontor)

Oktober 2020: 
18 ansatte
8 domfelte (Kongsvinger fengsel, Bredtveit fengsel, Oslo overgangsbolig, Bjørgvin fengsel (2),Oslo friomsorgskontor (3))  

November 2020:
21 ansatte
6 domfelte (Oslo overgangsbolig, Halden fengsel, Agder frisomsorgskontor, Ringerike fengsel, Buskerud friomsorgskontor, Telemark friomsorgskontor)

Desember 2020
25 ansatte
18 domfelte (Vestfold friomsorgskontor, Oslo friomsorgskontor, avd. Lillestrøm,  Kongsvinger fengsel, Oslo fengsel (13), Oslo ND-senter, Bastøy fengsel)

1.- 14. januar 2021
6 ansatte
2 domfelte (Oslo ND-senter, Trøndelag friomsorgskontor)