Isolasjon blant innsatte i norske fengsler har flere årsaker; Det kan blant annet ha sin bakgrunn i en kjennelse fra domstolen om vilkår knyttet til varetekt, at kriminalomsorgen av ulike grunner har sett det nødvendig å fatte vedtak om isolasjon, eller fordi den innsatte selv ønsker å isolere seg.

I denne korte informasjonsfilmen fra Norges Institusjon for menneskerettigheter (NIM) og Sivilombudet, forteller kriminalomsorgens direktør Lise Sannerud om hvordan vi jobber kontinuerlig for å redusere isolasjon.De tre siste årene har vi blant annet etablert en nasjonal fellesskapsavdeling for langtidsisolerte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt, samt 11 aktivitets- og ressursteam som skal sørge for at de som av ulike årsaker er isolerte blir aktivisert og kommer ut av cella. Som følge av dette og våre øvrige tiltak er omfanget av isolasjon de to siste årene redusert med 50 prosent.

Medvirkende i filmen: 

  • Hanne Harlem, Sivilombud
  • Adele Matheson Mestad, direktør i NIM
  • Lise Sannerud, direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet
  • Johan Lothe, leder for Wayback

Se filmen

Mer informasjon om isolasjon i fengsel