Ungdomstiden er en sårbar tid i alle menneskers liv. Ungdom tåler mindre stress enn voksne, kan være mer impulsive og i større grad feilvurdere situasjoner. Mange unge som dømes for kriminalitet har også en utfordrende bakgrunn og kommer fra fra fattige kår; økonomisk, sosialt, og kulturelt. Flere har vokst opp i familier uten god omsorgsevne, opplevd brutte relasjoner og vært utsatt for vold. Unge med angstsymptomer isolerer seg ofte etter eget ønske, og er særlig utsatt for isolasjonsskader

- Straffens trygge og sikre rammer gjør endring mulig, men det er straffens innhold som avgjør om det er starten på et nytt livsløp for unge domfelte. Unge må tilbys individuelt tilpasset innhold og progresjon i straffegjennomføringen. Denne fagstrategien viser vei for hvordan det skal skje, sier Heidi Bottolfs, direktør for avdeling for forebygging, tilbakeføring og sikkerhet i KDI.