EØS-midler - Tsjekkia

Programtittel: «Justice»
Totalt budsjett: 6 mill. EUR
Prosjektpartnere: KRUS, Region Sør, Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor, Bastøy fengsel og Ila fengsel 
Landansvarlig KDI: Inger-Lise Becher 

Prosjekt 1 Etablering av et felles utdanningssystem

Budsjett: 802 000 Euro
Norsk partner: KRUS 

Prosjektet har som hovedmål å etablere et felles utdanningssystem for fengselsansatte. Prosjektet består blant annet i: 

  • Utvikling av studieplaner for grunnopplæring og etterutdanning
  • Etablering av et lederutviklingsprogram 

Prosjekt 2 Utvikling og implementering av rehabiliteringsprogrammer for innsatte

Budsjett: 1,59 mill EUR 
Norske partnere: KRUS, Bastøy fengsel, Region Sør og Ila fengsel 

Tre pilotprogrammer tilpasset tsjekkiske forhold skal utvikles og implementeres i fire ulike fengsler: 

  • Pappa i fengsel 
  • Motivator 
  • Rusmestringsprogram for innsatte 

Prosjekt 3 Tilbakeføring til samfunnet - Back to life

Budsjett: 2. 27 mill EUR
Norske partnere: Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor

Prosjektet har som hovedmål å bidra til å redusere tilbakefall til kriminalitet gjennom en gravis tilbakeføring til samfunnet. Prosjektet består av 2 hovedkomponenter: 

  • Bygging av et Probation house for prøveløslatte der innhold, drift og organisering vil basere seg på prinsippene for en norsk overgangsbolig. 
  • Etablering av fire programsentre der ansatte vil få opplæring i programmer.