EØS-midler - Litauen

Programtittel: «Justice and Home Affairs» 
Totalt budsjett: 33 mill. EUR ( Kriminalomsorg ca. 15,6 millioner EUR)
Prosjektpartnere: KRUS, Kriminalomsorgen Innlandet, Oslo overgangsbolig, Oslo friomsorgskontor, Bredtveit fengsel 
Landansvarlig KDI: Marthe Hamran 

Det er ett prosjekt på kriminalomsorgsområdet.
 
Dette omfatter:
  • Bygging av et nytt utdanningssenter for kriminalomsorgen
  • Styrke kapasiteten for ansatte i fengsel og friomsorg.
  • Bygge 2 pilotfengsler med totalt 300 plasser, der ny kunnskap skal praktiseres
  • Opprette 8 avdelinger i ulike fengsler der aspirantene skal arbeide spesielt med dynamisk sikkerhet.
  • Styrke samarbeidet mellom fengsel, friomsorg og frivillige organisasjoner.