Halden fengsel og fengslets underavdelinger i Sarpsborg og Halden overgangsbolig tar i dag kl. 13.00 i bruk den digitale løsningen. 

Den digitale løsningen, – hvor man søker om besøksklarering på nett, ikke på papirskjema - tatt i bruk i Agder i januar i år. Siden den gang har fengselet mottatt 538 søknader, hvor av 472 er ferdigbehandlet. Tallene gjelder samlet for både avdelingen i Froland og i Mandal.

- Det er verdt å merke seg at det har kommet veldig få henvendelser fra pårørende og andre om den digitale måten å søke klarering på, noe som tyder på at løsningen er stabil og enkel å forholde seg til, sier Petter Dalen, prosjektleder i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI). 

Etter at Halden fengsel er kommet over på ny løsning, skal det arbeides med å standardisere prosessene i prosjektet opp mot politiet, og det er derfor ikke klart når neste fengsel skal rulles inn i løsningen.