Det første treet er felt ved Halden fengsel

Det første treet ble i går felt i forbindelse med byggingen av det nye fengselet i Halden. Statsminister Jens Stoltenberg foretok fellingen etter å ha fått overrakt skjøtet til tomta fra Halden-ordfører Per-Kristian Dahl. Fengselet skal etter planen stå ferdig i 2009.
Halden fengsel vil ligge på Torpum i Halden kommune, omkring seks kilometer utenfor Halden sentrum, og skal være et fengsel for både kvinner og menn.

Byggingen har fått en total kostnadsramme på 1063 millioner kroner. Fengselet er planlagt å ha 251 plasser, og prosjektet skal etter planen være ferdig i 2009.

Statsminister Jens Stoltenberg og ordfører Per-Kristian Dahl
HALDEN FENGSEL: Ordfører i Halden, Per-Kristian Dahl, overrekker tomteskjøtet til statsminister Jens Stoltenberg. Halden fengsel skal etter planen stå ferdig i 2009.