På konferansen belyses barnas egne opplevelser, presentasjon av forskning og erfaring fra fagpersoner og hjelpeapparat samt ansvar og praksis i kriminalomsorgen og hos politiet.

Tid: Onsdag 17. mars kl. 9-12.