Buskerud overgangsbolig og friomsorgskontor, avd. Drammen overgangsbolig

Kriminalomsorgen region sør

2003_1012_114105AA 3

Drammen overgangsbolig har plass til 12 beboere og er et tilbud til innsatte som har en klar målsetning om å leve et lovlydig og rusfritt liv under soning og etter løslatelsen. Overgangsboligen har tilpasning til samfunnet som hovedfelt. Derfor har overgangsboligen frigang til arbeide eller skole og en større permisjonskvote enn andre fengsel.

Informasjon før straffegjennomføring

Hvordan kommer man til overgangsboligen?
Drammen overgangsbolig ligger i Buskerudveien 195 bak Travbanen på Åssiden i Drammen. Fra Drammen sentrum kjør mot Kongsberg på RV 283. Ved  trafikklys rett etter Travbanen tar du til venstre og i neste t-kryss tar du til venstre. Etter 100 m ligger Drammen overgangsbolig på høyre side ned mot elven. Buss nr 05 til Vinnes stopper rett utenfor overgangsboligen. Timeekspressen mellom Oslo og Kongsberg og Oslo- Hønefoss stopper på RV 283 på andre siden Travbanen.

Hva MÅ den innsatte ha med seg?
Den innsatte må ha med seg private eiendeler som klær, toalettsaker. Sengetøy holder den innsatte selv, men det er mulig å få kjøpt sengetøy og håndklær til kostpris. (Dyne og pute holder overgangsboligen.) Innsatte må også ha bankkonto og kort i orden før overføring da overgangsboligen har selvhusholdning.

Hva KAN den innsatte ha med seg?
Den innsatte kan ha med egen TV, PC og en Mobiltelefon.

Hva får den innsatte utlevert ved ankomst?
Egen nøkkel til rommet og en mappe med informasjonsmateriale som blir gjennomgått de første dagene.
 

 

Informasjon under straffegjennomføring

Hva skjer de første dagene i fengslet?
Den første dagen blir som regel brukt til å bli kjent på overgangsboligen og i lokalmiljøet. Regler og annen informasjon blir gjenomgått og arbeids/skoleavtale blir skrevet med arbeidsgiver/skole. Arbeidet med å skaffe arbeids eller skoleplass er ordnet fra avgivende fengsel evt i samarbeid med overgangsboligen før overføring.

Hva kan den innsatte kjøpe av varer i fengslet?
Foruten håndkle og sengetøy til kostpris foregår alt av innkjøp på utsiden av overgangsboligen.
 
Hvilke muligheter har den innsatte for telefonering?
Beboeren bruker sin egen mobiltelefon.
 
Hva kan den enkelte ha av private effekter på cellene?
Den innsatte kan ha det meste av private eiendeler på eget rom. Det er en del begrensninger som f eks at det ikke er lov å ha privat treningsutstyr. (Se husreglene)
 
Hvilke skoletilbud har fengslet?
Vi har ikke eget skoletilbud. Alle innsatte er på frigang utenfor overgangsboligen.
 
Hvilke fritidstilbud har fengslet?
Drammen overgangsbolig legger stor vekt ved at de innsatte har en aktiv fritid. Det utarbeides en fritidsplan sammen med kontaktpersonen og vi stiller krav til deltakelse på minimum 2 aktiviteter pr. uke. Onsdag, torsdag , fredag og søndag arrangeres det aktiviteter utenfor eller på huset. Vi reiser også på helgeturer ca. 8 helger i året. De som ikke har ordinær permisjon de helgene det er tur må delta. Hver lørdagskveld er det lørdagskos da 2 innsatte lager mat til resten av gruppa.
 
 

Informasjon til besøkende

Hva er prosedyrene for å besøke en innsatt i overgangsboligen?

De innsatte kan ha 4 personer på sin besøksliste. Disse blir rutinemessig kontrollert hos Politiet. Besøk foregår primært på rommet til den innsatte. Det er mulig å søke om ett besøk hver uke. I tillegg er det mulig for besøk annen hver lørdag.

Hva er besøkstidene i overgangsboligen?
Mandag – Fredag: 17.30-22.00
Lørdag: 10.00 – 18.00

Hva kan besøkende ha med seg?
Vi har ingen spesielle regler for dette

Hvordan er besøksforholdene tilrettelagt for barn?
Så langt det er mulig ønsker vi at permisjoner benyttes til å ha kntakt med barn på utsiden av overgangsboligen. Besøk av personer under 18 år må begrunnes i egen søknad og søknaden skal godkjennes av foresatte.